Sökning: "gräns"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade ordet gräns.

 1. 1. Att värna demokratin. Kommunala tjänstepersoners konstruktioner av demokrati, rättigheter och medborgarskap i det kommunala arbetet med återvändare och islamistisk våldsbejakande extremism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Lebedinski Arfvidson; [2019-03-21]
  Nyckelord :demokrati; våldsbejakande extremism; återvändare; problemframställning; fixering; förskjutning; gräns; rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the problem with so called returnees (återvändare) and violent extremism (våldsbejakande extremism) is constructed in the municipal work with and against the same in Sweden, using Carol Bacchi’s and Susan Goodwin’s Foucaultdian approach to policy analysis – the so-called “what’s the problem represented to be?” approach – as its primary method. The purpose is to explore how Swedish ideas of democracy are formed, strengthened and challenged, and what effects this may have on notions of citizenship and human rights. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Acquisition Time for 177- Lu SPECT with Two Energy Windows

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Fanny Mörnsjö Centofanti; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background & Aim: The imaging process following the treatment of 177Lu-DOTATATE is in some medical clinics demanding on both patients and the clinic. Usually a number of images are acquired, with different time intervals to the time of injection. LÄS MER

 3. 3. Är Bäljane å en möjlig recipient för Nårabs lakvatten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Anehagen; [2019]
  Nyckelord :leachate; lakvatten; ytvatten; surface waters; environmental effects; toxicity; heavy metals; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to investigate whether or not Bäljane stream is a possible recipient for treated leachate from a Swedish municipal solid waste plant. This report will see how the current environmental status is in the river and how it will be affected in the future if emissions of treated leachate occur. LÄS MER

 4. 4. Construction of the Higgs Mechanism and the Lee-Quigg-Thacker-bound

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Franz Wilhelm; [2019]
  Nyckelord :higgs mechanism; higgs; LQT; LQT-bound; spontaneous symmetry breaking; symmetry breaking; electroweak sector; higgs mass;

  Sammanfattning : In this paper the higgs mechanism for the standard model is constructed in steps. First by considering spontaneous breaking of discrete and continuous global gauge invariance. Then spontaneous breaking of local gauge invariance. LÄS MER

 5. 5. "Vi var kvinnor som hjälpte kvinnor" : En kvalitativ studie om arbetsfördelningen och volontärers roll inom ideella kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Svedberg; Marigona Kelmendi; [2019]
  Nyckelord :Social work; women shelter; Sweden; nonprofit organizations; movements; women movements; Socialt arbete; kvinnojourer; volontärer; Sverige; frivilligorganisationer; rörelser; kvinnorörelser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom sex kvalitativa intervjuer undersöka hur arbetsfördelningen ser ut inom kvinnojourer och vilken roll som volontärerna erhåller i verksamheterna. Vi ville även se vilken inställning till ideellt arbete som uttrycktes inom kvinnojourer samt se vilken betydelse som kvinnojourerna har i samhället kopplat till myndigheter och organisationer. LÄS MER