Sökning: "gränshanteringsstrategier"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gränshanteringsstrategier.

 1. 1. ARBETSMILJÖ VID UNDANTAGSTILLSTÅND - En kvalitativ studie om socialt stöd, gränshantering och ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Persson; [2021-07-02]
  Nyckelord :arbetsmiljö; distansarbete; social och organisatorisk arbetsmiljö; ergonomi; socialt stöd; ; gränshanteringsstrategier; ansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetsmiljön påverkats under Covid-19-pandemin då många har tvingats arbeta på distans. Syftet är att lyfta subjektiva berättelser och utvärdera vilka faktorer som påverkar de olika aspekterna av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; Josefin Flomén; Ruaa Ahmed Abbas; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Arbeta hemifrån; Distansarbete; Covid-19; Corona; Gränsteori; Gränshanteringsstrategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. LÄS MER

 3. 3. “Man ska jobba hemifrån” : Tjänstemäns upplevelse av hemarbete följt av covid-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ludvig Jansson; Theodor Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Motivation; Självbestämmandeteori; Gränshantering; Gränshanteringsstrategier; Attityder; Attityder till arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tjänstemäns upplevelse av ökad mängd hemarbete. Studien är till för att få en förståelse över hur svenska tjänstemän har påverkats och hanterat de förändringar som blivit av det ökade hemarbetet. LÄS MER