Sökning: "gränslöst arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden gränslöst arbete.

 1. 1. Arbetslivets nya krav : Chefer och medarbetares gränshantering mellan arbete och privatliv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktor Söderström; [2020]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Flexibilitet; Integrering; Segmentering; Resurser.;

  Sammanfattning : Gränslöst arbete kan både ses som en frihet och ett krav. Det möjliggör ett flexibelt arbete men kan även göra så att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. LÄS MER

 2. 2. Traditions challenged by transitional change : A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Björn Stigson; [2020]
  Nyckelord :Working life science; Work without boundaries; Concept of work; Ontology of work; Dukha; Reindeer Herding; Pastoralism; Gränslöst arbete; Arbetsvetenskap; Nomadism; Arbete; Dukha; Renskötsel;

  Sammanfattning : The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. LÄS MER

 3. 3. Det gränslösa arbetet -En studie om hur det gränslösa arbetet påverkar den upplevda stressen för män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fröst; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; work life balance; gender norms; stress;

  Sammanfattning : Today's digital development has created opportunities for a flexible working life, which is symbolized by the flexibility to be able to work wherever you want and when you want. This flexibility has given the individual a power to decide for themselves how they want to use their availability. LÄS MER

 4. 4. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
  Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant : En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Adbro; Joanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Boundaryless work; recovery activity; recovery experience; recovery from work; Gränslöst arbete; återhämtning från arbetet; återhämtningsaktivitet; återhämtningsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER