Sökning: "gränslöst arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden gränslöst arbete.

 1. 1. Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Arvidsson; Christopher Samuelsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; motivation; medarbetarskap; arbetstillfredsställelse; distansarbete;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar om att överleva dag för dag." : En kvalitativ studie om gig-arbetares prekära arbetssituation i den framväxande digitala kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Emil Qvist; Frida Bexing; [2022]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; plattformsekonomi; tidsbegränsad anställning; otrygghet; flexibilitet; prekariatet; gränslöst arbete; alienation; Foodora; Uber; Bolt;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling kommer det en ny form av digital arbetsmarknad, även kallad för gig-ekonomi eller plattformsekonomi. Denna kvalitativa studie undersöker nio personers egna upplevelser om hur det är att besitta ett jobb inom gig-ekonomin som förare i serviceyrkena Foodora, Uber och Bolt. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat universitet : En kvalitativ studie om lärare och studenters upplevelse av en omfattande förändring tilldistansarbete samt återgångsprocessen till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nilsson Caroline; Persson Pernilla; [2022]
  Nyckelord :Flexibility; boundless work; teleworking; distance education; globalization; digitalisation; Flexibilitet; gränslöst arbete; distansarbete; distansundervisning; globalisering; digitalisering;

  Sammanfattning : In 2019, the world was faced with a global pandemic. For many workplaces, this meant acomprehensive transition to teleworking. The flexibility and digitalisation of workingconditions has led to different experiences from an individual perspective. LÄS MER

 4. 4. PÅ GRÄNSEN - En kvalitativ studie om mellanchefers upplevelse av det gränslösa arbetet under pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Stensson; [2021-07-02]
  Nyckelord :distansarbete; effort-rewardmodellen; flexibilitet; gränslöst arbete; krav-kontroll-stödmodellen; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö, och hur de upplever ökad flexibilitet och mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Vidare undersöker studien på vilket sätt det påtvingade distansarbetet under covid-19-pandemin har påverkat mellanchefernas arbetssituation utifrån dessa aspekter. LÄS MER

 5. 5. ”VI ÄR INTE MEDARBETARE, VI ÄR BARA CHEFER” - EN KVALITATIV STUDIE OM KOMMUNENS FÖRSTA LINJENS CHEFERS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Lundberg; Rebecka Broberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; illegitima arbetsuppgifter; återhämtning; krav-kontroll och stödmodellen; krav och resursmodellen; Covid-19; första linjens chefer; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kommunens första linjens chefers upplevelse av hur kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att få ta del av deras upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien ska också se över vilka organisatoriska förutsättningar som första linjens chef behöver för att få en bra psykosocial arbetsmiljö samt att kunna leda och utföra sitt arbete. LÄS MER