Sökning: "gränssättande"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet gränssättande.

 1. 1. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 2. 2. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annica Ekstubbe; Ingrid Sandstedt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplats; Erfarenhet; Omvårdnad; Professionell attityd; Sexuella trakasserier; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar nära sina patienter och förväntas ha en bra relation med dem för att kunna ge en god omvårdnad. När sjuksköterskan utsätts för sexuella trakasserier kan omvårdnaden av patienterna påverkas negativt. Sexuella trakasserier förekommer i flera olika former: verbalt, icke-verbalt, fysiskt och visuellt. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriska förutsättningars samband med handlingsstrategier hos operativa vårdcehfer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Lindhe; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; handlingsstrategier; operativa chefer; vård och omsorg; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg. Studien undersöktes med hjälp av en enkätinsamling från utvecklingsprojektet CHEFiOS genom en longitudinell design. LÄS MER

 5. 5. Flexibelt arbete och stress : En kvantitativ enkätstudie på universitetsanställda

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Matilda Tengmo; [2017]
  Nyckelord :Flexible work; Stress; Boundaryless behavior; Preferences regarding boundaries; University employees; Flexibelt arbete; Stress; Gränslöst beteende; Preferenser gällande gränssättande; Universitetsanställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett flexibelt arbete innebär att arbetet är flexibelt gällande tid och rum där arbetstagarna får ett stort inflytande över när, var och hur länge de ska utföra sitt arbete. Flexibiliteten kan innebära att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut, där det föreligger individuella skillnader i såväl förmågan att sätta gränser mellan domänerna arbete och privatliv som preferenser gällande gränssättande, där vissa föredrar att hålla arbetet på arbetet medan andra trivs med att blanda samman arbetet med privatliv. LÄS MER