Sökning: "gränssättande"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet gränssättande.

 1. 1. Hög andel solcellsproduktions påverkan på mellanspänningsnätet : Med avseende på spänningshöjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Thomas Holt; [2021]
  Nyckelord :Voltagerise; Hosting Capacity; Microproduction; mediumvoltage; Spänningshöjning; Acceptansgränser; Mikroproduktion; Mellanspänningsnät;

  Sammanfattning : Detta arbete sammanfattar och redovisar ett arbetssätt för att bedöma vilken spänningshöjning som uppstår i tre radiella mellanspänningsnät på grund av den nettoeffekt som avges från solcellsanläggningar i de sammankopplade lågspänningsnäten. Hur anläggningarna är placerade antas vara efter hur abonnenterna är fördelade i mellanspänningsnäten. LÄS MER

 2. 2. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 3. 3. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Annica Ekstubbe; Ingrid Sandstedt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplats; Erfarenhet; Omvårdnad; Professionell attityd; Sexuella trakasserier; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar nära sina patienter och förväntas ha en bra relation med dem för att kunna ge en god omvårdnad. När sjuksköterskan utsätts för sexuella trakasserier kan omvårdnaden av patienterna påverkas negativt. Sexuella trakasserier förekommer i flera olika former: verbalt, icke-verbalt, fysiskt och visuellt. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska förutsättningars samband med handlingsstrategier hos operativa vårdcehfer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Lindhe; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; handlingsstrategier; operativa chefer; vård och omsorg; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg. Studien undersöktes med hjälp av en enkätinsamling från utvecklingsprojektet CHEFiOS genom en longitudinell design. LÄS MER