Sökning: "gräsmatta"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet gräsmatta.

 1. 1. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Käthy Janstad; [2020]
  Nyckelord :äng; gräsmatta; urban miljö; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om äng som ett alternativ till gräsmatta i urbana miljöer utifrån dess förutsättningar, estetiska, sociala och ekologiska värde samt hur dessa faktorer påverkar gestaltningen. Metoden som användes var litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
  Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER

 3. 3. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Haglind; [2019]
  Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER

 4. 4. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :vägmiljöer; växtbäddar; skötselextensivitet; naturlika planteringar; zon 5; Västerbotten; stäpp; alvar; hed;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete belyser problemet med planteringsbara ytor i väg- och gatunära miljö som inte tas tillvara på ett hållbart sätt, samt presenterar möjliga lösningar på problemet. Ofta ser man rondeller och refuger som antingen är sådda med gräsmatta eller helt enkelt har hårdgjorts. LÄS MER

 5. 5. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wallén; [2018]
  Nyckelord :vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. LÄS MER