Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Grundläggande behov utifrån LSS-handläggares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Diana Sager; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande behov; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; LSS-handläggare; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur LSS-handläggare definierar och operationaliserar begreppet grundläggande behov, som återfinns i 9a § LSS. Detta ämne valdes med grund i att lagtexten inte erbjuder någon tydligare förklaring av vad de grundläggande behoven innebär, samtidigt som det i den tidigare forskningen finns ett flertal olika perspektiv på hur de kan definieras. LÄS MER

 2. 2. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och begränsningar inom arbetet med ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Oscar Olsén; Stéphanie Plouda; [2019]
  Nyckelord :discretion; income support; street-level bureaucrat; social work; vignette study; handlingsutrymme; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme. Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. LÄS MER

 4. 4. Orosanmälan i fritidshemmet : Fritidshemspedagogers handlingsutrymme och upplevelser kring arbetet med orosanmälningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Bärzén; Niklas Wallmark; [2019]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Orosanmälningar. Fritidshem. Fritidshemspedagoger. Handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkrat.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gräsrotsbyråkrat, arbetskamrat och stress : En kvantitativ studie i hur hemtjänstpersonal uppfattar sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Ellen Moberg; Oliver Törnblom; [2019]
  Nyckelord :Hemtjänstpersonal; handlingsutrymme; stress;

  Sammanfattning : Studiens problem: Hemtjänstpersonal upplever mycket stress i sitt arbete samtidigt som deras resurser begränsas av olika anledningar. Syfte: I uppsatsen undersöks hemtjänstpersonalens olika delar av handlingsutrymme och i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen kan kommunicera med kollegor och chefer, för att undersöka vilken påverkan de har på hemtjänstpersonalens upplevda stress. LÄS MER