Sökning: "gräsyta"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet gräsyta.

 1. 1. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Strand; [2021]
  Nyckelord :örtgräsmatta; gräsmatta; bruksgräsmatta; gräsyta; biologisk mångfald; skötsel;

  Sammanfattning : En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsundersökning och jämförelse av Laserdata NH och Laserdata Skog : Olika terrängtypers inverkan på punktmolnets återgivning av markytan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Henrik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :laserdata; LiDAR; airborne laser scanning; height uncertainty; terrain types; laserdata; LiDAR; flygburen laserskanning; höjdosäkerhet; terrängtyper;

  Sammanfattning : Flygburen laserskanning är en effektiv metod för insamling av höjddata över stora områden och används därför frekvent som underlag till digitala höjdmodeller, både på nationell och regional nivå (Wehr & Lohr 1999). Fördelen med insamlingsmetoden är att de utsända laserpulserna reflekteras på både markytan och objekten ovan mark, exempelvis vegetation, byggnader och liknande. LÄS MER

 3. 3. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Nyckelord :slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. LÄS MER

 4. 4. Fodertillskott med rovsvampen Duddingtonia flagrans (BioWorma®) som komplement till avmaskning hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elinor Asp Tauni; [2021]
  Nyckelord :BioWorma®; Duddingtonia flagrans; rovsvamp; parasiter; blodmask; häst;

  Sammanfattning : BioWorma® är ett kommersiellt tillgängligt fodertillskott som innehåller sporer från rovsvampen Duddingtonia flagrans. Det beskrivs som en biologisk form av parasitkontroll och skulle kunna användas som ett komplement till avmaskning, ett behov som finns då resistensutveckling hos hästens små blodmaskar är ett ökande problem. D. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av två digitala terrängmodeller på öppna ytor : Framställda med NRTK-GNSS och Laserdata NH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Castenvall; Elin Petersson; [2020]
  Nyckelord :Airborne laser scanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrain model; Flygburen laserskanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrängmodell;

  Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) representerar endast markytans form och har en bred användning inom t.ex. samhällsplanering. Det finns olika framställningsmetoder för att skapa en DTM, där de mest använda metoderna är mark- eller flygburen laserskanning samt terrester- eller satellitbaserad mätning. LÄS MER