Sökning: "gråbo"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet gråbo.

 1. 1. Gråbo : biologi och kontroll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Cecilia Ward; [2021]
  Nyckelord :allergi; Artemisa vulgaris L; bekämpning; gråbo; flerårigt ogräs; kontroll; pollen; reducerad jordbearbetning; spridning;

  Sammanfattning : Gråbo (Artemisa vulgaris L.) är ett flerårigt örtogräs. Arten finns spridd över hela världen och trivs framför allt på torrare, lättare jordar men har börjat öka på jordar med annan textur och fuktförhållanden. Ofta stöter man på gråbo i dikeskanter, på ruderatmarker och på åkern. LÄS MER

 2. 2. How has travel behaviour changed since the implementation of the congestion tax in Gothenburg? - A survey study based on individuals living in Gråbo and Särö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Gräsberg; Sandra Göransson; [2013-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emissions from car traffic are known to have a negative impact on the climate and on human health. To reduce these emissions and their impacts, a congestion tax was implemented in Gothenburg on the first of January 2013. The tax will be charged on individuals who travel to and from Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Artemisia i människans tjänst

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Malin Larsson; [2013]
  Nyckelord :Artemisia; användning; historia; the use; history;

  Sammanfattning : Människan har använt sig av växter i medicinska syften sen begynnelsen. Men med senare tids vetenskap där man kan ta fram syntetiska medel har växter i många fall glömts bort. Genom att studera historiska medicinal växter finns det en möjlighet att hitta nya sätt att bota sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Hemlösa katter i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jönsson; [2012]
  Nyckelord :hemlös; katt; katthem; tnr; förvildad; Göteborg;

  Sammanfattning : Today there are over 100 000 stray cats in Sweden and of these 10 000 are found in Gothenburg. There are several instances that try to reduce the number of stray cats. The problem for stray cats is primarily the suffering they may face in hunger, cold, predators, diseases, parasites, accidents, etc. LÄS MER

 5. 5. Ljus och mörker i det offentliga rummet : Om kommunal belysningsplanering och dess trygghetsskapande arbete i den moderna staden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Eva Aronsson; [2010]
  Nyckelord :Belysningsplanering; offentlig belysning; trygghet; offentliga rum;

  Sammanfattning : Våra städer och tätorter skiftar snabbt karaktär efter det att solen gått ned. Befolkningen i Sverige lever och verkar med ett fåtal timmar dagsljus per dygn under en betydande del av året. Utomhusmiljöer som dagtid är behagliga och fulla av liv kan kvällstid kännas hotfulla. Detta kan till stor del härledas till undermålig belysning. LÄS MER