Sökning: "gråzon"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet gråzon.

 1. 1. Något är mig med hand på penna - En litterär översättares nedslag i den praktisk-teoretiska gråzon som det sällan pratas om men som är den plats där alla översättningar blir till och som kallas livet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Jens Hjälte; [2019-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Coworking – När är det fördelaktigt? : En jämförelse mellan coworking och traditionella kontor

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Måns Johansson; Malin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Flexible offices; Profitability; Offices; Tenants; Coworking; Flexibla kontor; Lönsamhet; Kontorslokaler; Hyresgäster;

  Sammanfattning : Under senare år har efterfrågan på flexibla avtal ökat på den svenska kontorsmarknaden, vilket har banat väg för ett nytt kontorskoncept - coworking. Konceptet, som är snarlikt kontorshotell, bygger på filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter. LÄS MER

 3. 3. Marintaktiska begränsningar i en gråzonskontext : en teorikonsumerande enkel fallstudie om de taktiskt begränsande faktorer IKFN-förordningen medför i en gråzonskonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tragl Richard; [2019]
  Nyckelord :Gråzon; Gråzonsproblematik; six cornerstones; attack effectively first; IKFN; Typfall 5;

  Sammanfattning : There has always been a gray zone between peace and war, but never have nations tried to exploit this fact as much as today. Nations use the cognitive and legal spaces between peace and war to their advantage, with the purpose of achieving political and military goals. LÄS MER

 4. 4. Det moderna kriget och de hybrida hoten : Ett problem för Sveriges nationella säkerhetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Riberg; Johan Selin; [2019]
  Nyckelord :Gray zone; Hybrid threat; National Security Strategy; Prepare; Deter; Defend; Gråzon; hybrida hot; nationell säkerhetsstrategi; förbered; avskräck; försvara;

  Sammanfattning : Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av "små gröna män" fram sina positioner på Krimhalvön. LÄS MER

 5. 5. Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikael Szalay; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; artificiell intelligens; upphovsrätt; lag; immaterialrätt; ensamrätt; verkshöjd; intrång; robot; maskin; dator; copyright; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. LÄS MER