Sökning: "grön IT"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden grön IT.

 1. 1. Hållbar utveckling – hur ser pedagogerna på det? : En kvalitativ undersökning om förskolepedagogernas arbete med hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andreea Lavinia Toma; [2021]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers; environment; sustainable development; sustainability; holistic education; förskola; förskolepedagoger; miljö; hållbar utveckling; pedagogik; holistiskt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to take a closer look at how certified preschool teachers integrate sustainable development in their daily work with children, and to gain a perspective into the teachers’ level of awareness regarding sustainable development. Drawing from a sociocultural perspective with elements of holistic learning methods, the present study is focused on interviews conducted by e-mail with preschool teachers from two different preschools located in suburban Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Strömvall; [2021]
  Nyckelord :sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Sammanfattning : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. En grön våg utan Sverige? : En jämförande fallstudie av det svenska Miljöpartiet och det finska Gröna förbundet i Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Göhlman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through a comparative study of Sweden and Finland with a focus on their respective green parties, the following thesis aims to explain why the swedish green party, Miljöpartiet, performed poorly in the election to the European Parliament in 2019 while most other green parties across Western Europe made substantial gains. Due to the fact that the Finnish green party, Gröna förbundet, were one of the green parties that performed exceptionally well in the EP-election of 2019, Finland was chosen as the comparative case of analysis based upon Mill's Method of Difference as the two countries of Sweden and Finland are similar in many aspects. LÄS MER

 4. 4. Grön Köpintention under en Kris : En kvantitativ undersökning om konsumenter bosatta i Sverige under pågående Covid-19 kris

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Facca; Linn Persson; Madeleine Rosendahl; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Green purchase intention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; sociodemography; Kris; Grön Köpintention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Frågeställning: I vilken utsträckning finns det samband mellan konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention under en pågående kris? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention gentemot livsmedel under en pågående kris. Detta för att klargöra och analysera, samt ge en ökad förståelse kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sutthi Suteerasan; [2021]
  Nyckelord :Policy Mobility; Knowledge Transfer; Blue-Green Infrastructure; Climate-Adapted Infrastructure; Climate Change Adaptation; Urban Resilience; Sustainable Urban Drainage Systems; Low Impact Development;

  Sammanfattning : Over the past decades, the fast-changing global climate poses a significant challenge to many cities around the world to embrace resilience concepts, whereby a safe-to-fail planning approach replaces traditional fail-safe practices. The change in perspectives has seen an increase in climate-adapted infrastructural projects being integrated with the new urban planning agendas across the world. LÄS MER