Sökning: "grön marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden grön marknadsföring.

 1. 1. Miljömärkningar inom klädindustrin : En undersökning om kvinnliga modekonsumentens uppfattning av miljömärkningar inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ehrnberg; Sandra Campos; Jennifer Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; consumer awareness; non-certified environmental labels; certified environmental labels; green marketing; sustainability; reliability; Greenwashing; konsumentmedvetenhet; icke-certifierade miljömärkningar; certifierade miljömärkningar; grön marknadsföring; hållbarhet; pålitlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kvinnliga modeintresserade konsumenters medvetenhet kring greenwashing i relation till miljömärkningar inom klädindustrin. Vidare syftar studien till att undersöka hur kvinnliga modeintresserade konsumenter uppfattar ett plaggs hållbarhet utifrån miljömärkningar inom klädindustrin. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning - En studie utifrån ett intressentperepektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elvira Jarlfors; Mathilda Eryd; [2021]
  Nyckelord :: IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; green marketing; greenwashing; stakeholder theory; legitimacy theory.; IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; grön marknadsföring; greenwashing; intressentteorin; legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning : AbstractThroughout the world today, there is unquestionably, an increasing interest surrounding issuesconcerning sustainability, and this has in turn led to new discussions regarding the developmentof sustainability reporting. It is mandatory in Sweden for example, for companies which meetcertain criteria set by the ÅRL, to prepare reports on sustainability, including a compulsoryannual summary. LÄS MER

 3. 3. Svenska kvinnliga konsumenters upplevda påverkan av hållbar marknadskomunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Justad; Nora Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; CSR; consumer behavior; the green marketing mix; sustainable clothing consumption; Grön marknadsföring; CSR; attityd; konsumentbeteende; den gröna maknadsmixen; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har varit en del av samhället sedan den industriella revolutionen (Barregren, 2014). Genom åren har den förändrats och anpassat sig efter samhällets förväntningar, vilket har gjort att på senare tid har företagens marknadskommunikation övergått till att fokusera på klimatavtrycket och det sociala ansvaret som företagen har samtidigt som konsumtionen ökar i samhället. LÄS MER

 4. 4. Please Mind The Gap : A study of the relation between green marketing outreach and consumer decision-making

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Bluhme; Jenny Lidman; [2021]
  Nyckelord :Theory of Planned Behaviour; green marketing; sustainability; grocery sector; clothing sector; perceived behavioural control; attitude behaviour gap.;

  Sammanfattning : Sustainability, and especially sustainable consumption, has become more important throughout the years in line with the challenges of climate change. A large majority of Swedish consumers have a positive attitude towards sustainable consumption. However, their actions do not speak louder than words. LÄS MER

 5. 5. Är KRAV ett krav närkonsumenter väljer livsmedel? : En kvantitativ studie om konsumentersköpintention till KRAV-märkta livsmedel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Lannhard; Linn Larsson; [2021]
  Nyckelord :Köpintention; Gröna märkningar; Attityd; Subjektiv norm; Upplevdbeteendekontroll; Miljöhänsyn; Miljökunskap; Upplevd konsumenteffektivitet; Skepsis; Pris; Kvalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Intresset för miljöfrågor, grön marknadsföring och gröna märkningar på livsmedel har ökat de senaste åren. Under året 2020 ökade den totala försäljningen av livsmedel i Sverige, men ekologiska livsmedel och KRAV-märkta livsmedel minskade i försäljning, trots den ökade efterfrågan på hållbara produkter generellt. LÄS MER