Sökning: "grön politik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden grön politik.

 1. 1. The future of blockchain in district heating : An investigation of possible blockchain applications for a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hedda Gunnarson; Elin Melin Hamber; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; District heating; Blockchain applications; Energy sector; Future district heating; Blockchain framework; Stockholm Exergi;

  Sammanfattning : Blockchain is described as having endless theoretical potential. In reality however, it is hard toestablish how blockchain can be utilized and what opportunities blockchain may create. Theunclear future of blockchain constitutes a challenge for many companies. LÄS MER

 2. 2. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 3. 3. ÄR GRÖN TEKNIK MÄNS POLITIK? En kvantitativ studie om mäns och kvinnors syn på ekologisk modernisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Runeson; [2017-02-27]
  Nyckelord :miljöpolitik; ekologisk modernisering; kognitiv dissonans; riskuppfattning; kön;

  Sammanfattning : Ekologisk modernisering handlar om att ställa om det nuvarande ekonomiska systemet i en miljömässigt hållbar riktning med hjälp av teknisk utveckling och innovation så att tillväxten kan fortsätta utan att miljön tar skada. Diskursen har rönt stora framgångar inom internationell miljöpolitik men har samtidigt kritiserats för att vara en mansdominerad diskurs. LÄS MER

 4. 4. Klimatsmart politik? Ingen vill väl vara klimat-dum. : En diskursanalys av begreppet klimatsmart i politiken och hos allmänheten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Bodil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :klimatsmart; klimatpolitik; miljöpolitik; miljökommunikation; framing; diskurs;

  Sammanfattning : Vid sidan av begrepp som miljövänlig, grön och hållbar har ett nytt ord dykt upp i miljödiskursen - klimatsmart.Klimatsmart, eller enbart smart i olika miljörelaterade sammansättningar, används flitigt av gemene man, i media, i debattartiklar och reklamkampanjer. LÄS MER

 5. 5. Göra vetenskap till grön politik : Georg Borgströms populärvetenskapliga texter 1953-1971

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Anton Smedby; [2014]
  Nyckelord :Georg Borgström; Diskursanalys; Översättningssociologi; Miljörörelsen; Miljöpartiet; Thomas Robert Malthus; Neutralitet;

  Sammanfattning : Några av livsmedelsforskaren Georg Borgströms populärvetenskapliga texter undersöks utifrån en teoretisk modell baserad på Faircloughs kritiskadiskurs analys och Callons översättningssociologi, samt utifrån en neutralitetsdiskurs. Speciellt analyseras texterna utifrån begriplighet, auktoritet och politiskhet. LÄS MER