Sökning: "grön politik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden grön politik.

 1. 1. The Political Ecology of Green Hydrogen from the global South : An analysis along the socioecological fix framework

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maximilian Rischer; [2023]
  Nyckelord :Socioecological fix; global South; green hydrogen; political ecology; just energy transition; decolonial; uneven development; Hyphen; Socioekologisk fix; globala södern; grön vätgas; politisk ekologi; rättvis energiomställning; avkolonisering; ojämna utvecklingen; Hyphen;

  Sammanfattning : Infrastructural projects to realize the energy transition are framed by governmentsfrom all around the world very positively. This is also the case for green hydrogen,which is considered as a silver bullet to solve multiple crises simultaneously. LÄS MER

 2. 2. Municipal Narratives on Integration and Application of Green Infrastructure and Nature-based Solutions : A study of five municipalities in Stockholm County

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Louise Radon; [2023]
  Nyckelord :green infrastructure; nature-based solutions; municipal spatial planning; grön infrastruktur; naturbaserade lösningar; kommunal fysisk planering;

  Sammanfattning : Green terms to bring the greenery back to cities have frequently begun to be coined as a result of rapid urbanization. To emphasize the benefits of urban greenery, terms such as nature-based solutions (NbS) and green infrastructure (GI) have been raised in planning circles. LÄS MER

 3. 3. Finansiering med gröna obligationer som institutionellt entreprenörskap : En fallstudie av en utvecklingsprocess inom LKAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natanael Asplund; Per Jatko; [2022]
  Nyckelord :Grön finansiering; gröna obligationer; greenwashing; institutionellt entreprenörskap; legitimitet;

  Sammanfattning : Problem: I takt med högre politiska målsättningar kring klimat- och miljöfrågor samt ökade krav från samhället tvingas allt fler företag att ställa om sin verksamhet till att bli mer miljövänlig. Detta kan förklaras med institutionell teori och legitimitetsteori. LÄS MER

 4. 4. Energideklarationens roll och ändamålsenlighet på den svenska fastighetsmarknaden : En analys av EPC-systemets relevans som modell för energieffektivisering

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2022]
  Nyckelord :Energy performance certificate; energy class; EPBD; taxonomy; energy efficiency; green investment; Energideklaration; energiklass; EPBD; taxonomin; energieffektivisering; grön investering;

  Sammanfattning : Energieffektivisering av byggnadsbeståndet är en viktig del av EU:s klimatarbete, och systemet med energideklarationen (EPC) är ett centralt politiskt verktyg för ändamålet. Forskningen om hur EPC påverkat fastighetsmarknaden är dock inte helt entydig. LÄS MER

 5. 5. Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sutthi Suteerasan; [2021]
  Nyckelord :Policy Mobility; Knowledge Transfer; Blue-Green Infrastructure; Climate-Adapted Infrastructure; Climate Change Adaptation; Urban Resilience; Sustainable Urban Drainage Systems; Low Impact Development;

  Sammanfattning : Over the past decades, the fast-changing global climate poses a significant challenge to many cities around the world to embrace resilience concepts, whereby a safe-to-fail planning approach replaces traditional fail-safe practices. The change in perspectives has seen an increase in climate-adapted infrastructural projects being integrated with the new urban planning agendas across the world. LÄS MER