Sökning: "gröna lund reklam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden gröna lund reklam.

  1. 1. Hur bör Gröna Lund marknadsföra sig gentemot utländska turister? : En undersökning av inresande Stockholmsturisters process för informationssökning och dess implikationer för Gröna Lunds marknadsföring

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Troselius; Rebecca Killiner; [2007]
    Nyckelord :Marknadsföring; turism; informationssökning;

    Sammanfattning : Rese- och turistindustrin är en av världens mest expansiva näringar. Även upplevelseindustrinär på stark tillväxt. Det kan tyckas att nöjesparken Gröna Lund borde gynnas av detta, menunder de senaste sju åren har antalet besökare till Gröna Lund minskat. LÄS MER