Sökning: "gröna väggar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden gröna väggar.

 1. 1. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. LÄS MER

 2. 2. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. Mälarängens grundskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linda Östrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mälarängen är ett utvecklingsområde mellan Bredäng och Mälarhäjden där Stockholms Stad ämnar skapa integration mellan de två stadsdelarna. En del av detta är en skola för årskurserna F-6 som ska välkomna barn med olika bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pernilla Landeke Wilsmark; [2018]
  Nyckelord :vertikal trädgård; växtvägg; kallt klimat; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; urban heatisland; växtstress; stadsvegetation; stadsgrönska;

  Sammanfattning : I samband med städernas förtätning och platsbristen för grönytor ökar gäller det att hitta nya innovativa lösningar för att uppnå en stad som både är tät och grönskande. En lösning är att tänka vertikalt! Växtväggar, även kallat levande väggar eller vertikala trädgårdar, är det senaste tillskottet bland gröna väggar där växterna är rotade i modulsystem uppsatta på fasaden. LÄS MER

 5. 5. Gröna väggar för klimatanpassning i södra Sverige - möjligheter och svårigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jennifer Fröberg; Sofia Krüger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Växande städer och klimatförändringar i världen innebär en utmaning för samhället. Grönytor försvinner i takt med urbaniseringen, vilket skapar problem då naturen är ett grundläggande behov. LÄS MER