Sökning: "gröna väggar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden gröna väggar.

 1. 1. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 2. 2. Grönska som sköld mot klimatförändringar : En framställd grundläggande grönytefaktor-modell för att stärka städers resiliens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linnea Bergh; Johanna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Ecosystem services; Biotope area factor; Sustainable urban planning; Resiliens; Ekosystemtjänster; Grönytefaktor; Hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar avstamp i forskning om resiliens och ekosystemtjänster. Vidare syftar studien till att framställa en grundläggande grönytefaktor-modell för att främja resiliens genom att undersöka vilka grönytefaktorer som ska finnas med. LÄS MER

 3. 3. Gröna väggar - Erfarenheter från projektering och produktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Nahringbauer; Frida Bank; [2020]
  Nyckelord :Gröna väggar; Gröna fasader; Levande väggar; Biologisk mångfald; Vertical greenery systems; Green facades; Living walls; Biodiversity;

  Sammanfattning : Gröna väggar är en effektiv metod för att tillämpa outnyttjad yta. En stor bidragande faktor till att gröna väggar ännu inte blivit populärt i Sverige är bristen på kunskap. Syftet med rapporten är att utföra en sammanställning av upplevelser från aktörer i projekt med byggnation av gröna väggar. LÄS MER

 4. 4. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. LÄS MER

 5. 5. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; levande väggar; gröna väggar; vertikal trädgård; gröna fasader; förtätning; urbanisering; biologisk mångfald; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Att föra in mer grönska i städerna är viktigt av många anledningar. Med den pågående förtätningen blir konkurrensen om ytorna i staden större och växtligheten har inte samma möjlighet att breda ut sig trots sina många fördelar. LÄS MER