Sökning: "grönmålning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet grönmålning.

 1. 1. Vad händer vid avslöjad Greenwashing? : - Ur det miljömedvetna konsumentperspektivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jönander; Sofia Silfver; [2022]
  Nyckelord :marketing; consumer-behavior; greenwashing; sustainability; attitude-behavior gap; marknadsföring; konsumentbeteende; grönmålning; hållbarhet; attityd-beteende gapet;

  Sammanfattning : This thesis investigates through focus groups the effect of greenwashing from theenvironmentally conscious consumer perspective. The study deepens the understanding of attitudes and purchase intentions before and after the revealing that the marketing campaignwere criticized as greenwashing. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet - trendigt säljord eller viktigt budskap?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linus Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Social media-marknadsföring; Instagram; hållbarhet; kommunikation; grönmålning; slow fashion;

  Sammanfattning : Using sustainability claims as a sales pitch is starting to be the new norm, even though some products aren’t even close to being environmentally friendly. Marketers are exploiting the consumers lack of knowledge in sustainability as a way to convince them that their products are a good choice, especially in the fashion industry. LÄS MER

 3. 3. EU:s taxonomi, främjande eller hämmande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Josefine Kjaer Helgstrand; [2022]
  Nyckelord :EU:s taxonomi; cirkulär ekonomi; återbruk; återanvändning; hållbara mobiltelefoner; medelstora företag.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The growing mountain of electronic waste is a threat to human health and an unsustainable handling of our finite natural resources. With the aim to decrease the creation of waste, including electronic, the EU have decided to separate resource use from economic growth by supporting the transition to a circular economy. LÄS MER

 4. 4. That's why we're changing to all-electric : En multimodal kritisk diskursanalys av Volvo Cars hållbarhetskommunikation ideras reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Backman; David Fiedler; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; grönmålning; budskapsstrategier; CSR; intygsreklam; Volvo Cars; reklamfilmer;

  Sammanfattning : Företaget Volvo Cars återfinns på Sustainable Brand Index lista över de mest hållbaravarumärkena enligt svenska konsumenter. Samtidigt verkar företaget inom en av de mestklimatbelastande branscherna. LÄS MER

 5. 5. Grönmålning i marknadsföring - En studie av det historiska, det nuvarande och det framtida rättsläget kring miljöpåståenden i marknadsföring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Sundblad; [2022]
  Nyckelord :immaterialrätt; marknadsföringsrätt; miljöpåståenden; Greenwashing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The growing environmental awareness from consumers has led to an increased commercial value for environmental claims. In the beginning of 2022, the European Commission proposed a new directive with the aim to strengthen the regulation of environmental claims. LÄS MER