Sökning: "grönsaker"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet grönsaker.

 1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER

 2. 2. “Låt maten vara din medicin och medicinen din mat” - En intervjustudie om uppfattningar och användningen av läkeväxter i hälsofrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karoline Karttunen; Mirjam Larsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Läkeväxter; vilda ätliga växter; hälsofrämjande; uppfattningar; ekologiskt perspektiv; autonomi;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet, kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Monica PetersonExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (exkl. titelsida, försättsblad, begreppslista, innehållsförteckning och bilagor)Termin/år: Vt 2019... LÄS MER

 3. 3. Varför äter ungdomar så lite frukt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Lundh; Isabella Vesala; [2019-08-12]
  Nyckelord :Attityder; Beteenden; Frukt; Fruktintag; Gymnasieelever; Hälsofrämjande; Theory of Planned Behaviour; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inr. KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt/2019... LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan konsumtionen av frukt och grönsaker och fysisk aktivitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Olivia Blomqvist; Sophia Lopez Jarl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag äter unga vuxna mellan 18-30 år för låga intag av frukt och grönsaker för att uppnå ett tillräckligt näringsintag och ägnar samtidigt mindre tid åt fysisk aktivitet och mer tid åt stillansittande. En tillfredsställande konsumtion av frukt och grönsaker och tillräcklig grad av fysisk aktivitet enligt rekommendationerna är av vikt för att uppnå en optimal hälsa. LÄS MER

 5. 5. Gamification och online mathandel : ett förslag för att handla mer frukt och grönt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Harun Nasufovski; [2019]
  Nyckelord :Gamification; online grocery shopping; game design elements; motivation; fruit; vegetables; informatics; Gamification; online mathandel; spelelement; motivation; frukt; grönsaker; informatik;

  Sammanfattning : Online mathandel är en ständigt växande tjänst i Sverige eftersom fler människor börjar handla sin mat på nätet. Trots det äter svenskarna inte nyttigt då över 51% av befolkningen är överviktiga eller lider av fetma vilket kan leda till allvarliga sjukdomar. LÄS MER