Sökning: "grönstråk"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet grönstråk.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 2. 2. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 3. 3. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 4. 4. När kaffedoften försvinner - från industriområde till levande stadsrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Märta Wictorin; [2016]
  Nyckelord :Karlstad; Bryggudden; Löfbergs; Kaffeskrapa; Arkitektur; Industribyggnader; Stadsplanering; Samhällsplanering; Förtätning; Grönstråk; Architecture; Urban design; Densification; Industrial buildings; Green structures; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Många gamla industri- och hamnområden, som tidigare låg utanför centrum, har idag växt ihop med stadskärnan. Det har därför blivit allt vanligare att städer utvecklar dessa områden till att bli nya levande stadsdelar. LÄS MER

 5. 5. Påbyggnad av bostäder på parkeringshus : Är det möjligt att bygga bostäder på parkeringshus?

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Mustasin Haque; Ranin Youssef; [2015]
  Nyckelord :Keywords: Housing shortage; homes; housing extension; urbanity; Parkaden; car park; Boverkets byggregler; Bostadsbrist; bostäder; påbyggnad; urbanitet; Parkaden; parkeringshus; Boverkets byggregler.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är en högaktuell fråga i Stockholm där det råder stor efterfrågan på bostäder. De obebyggda tomterna i Stockholm city är parker, grönstråk och torg vilket redan fyller en viktig funktion och bör inte bebyggas. Det finns flera lösningar på hur bostadsarea kan tillföras för att mätta samhällets behov. LÄS MER