Sökning: "grönyteförvaltning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet grönyteförvaltning.

 1. 1. Indicators for ecosystem services in urban green space management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Lundh; [2017]
  Nyckelord :Ecosystem service indicator; cultural ecosystem service indicator; green space; green space management method; multi-stakeholder management; park management; urban planning; birds; seating.; Ekosystemtjänstindikator; indikator; indikatorer; indikatorer för ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; kulturella ekosystemtjänster; grönytor; grönyteförvaltning; förvaltningsmetod; parkförvaltning; fåglar; fåglar som indikator.;

  Sammanfattning : Urban green spaces are put under high pressure due to increasing population density in cities. This problem will potentially accelerate where the densification in the cities continues. LÄS MER

 2. 2. Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sunding; [2015]
  Nyckelord :long term; green space; management; maintenance;

  Sammanfattning : Urbana publika grönytor har idag allt högre krav på sig att uppfylla en rad olika funktioner. Oförutsägbarheten i klimatförändringar och föränderliga användningsmönster gör att kraven på multifunktionalitet, långsiktighet och hållbarhet ökar. LÄS MER