Sökning: "graddagar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet graddagar.

 1. 1. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 2. 2. Tjäldjupsberäkningar för järnvägsbank avsedd för höghastighetståg : Analys av tjälutbredning runt kulvertar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Lina Nyberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förnya och förbättra den spårbundna trafiken inom Sverige är stambanor för höghastighetståg ett alternativ som utreds då det skulle innebära förkortade transporttider både för person- och godstrafik. Innan höghastighetsbanor kan etableras i Sverige finns det många faktorer som måste utredas. LÄS MER

 3. 3. Investeringsunderlag för värmepump : Investeringsunderlag för ett byte från pelletspanna till värmepump i fastighet på södra Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Victor Owen Berghmark; [2019]
  Nyckelord :Heating pump; pellet; greenhouse gas emissions; transmission losses; heating alternatives; Värmepump; pellets; växthusgasutsläpp; transmissionsförlustberäkning; uppvärmningsalternativ;

  Sammanfattning : Inom EU finns mål på att sänka utsläppen med 40% till år 2030. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 21% av Sveriges totala utsläpp. För att lyckas nå EU:s klimatmål måste en konvertering till förnybara uppvärmningskällor ske. Region Gotland ansvarar idag för över 500 000m2 fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Framtida Förändringar av Förbrukningsmönster för Fjärrvärmeabonnenter

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Arturas Daugela; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Reconstructing the Long-Term Mass Balance of Brewster Glacier, New Zealand, Using a Degree-Day Approach

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rikard Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Mass balance; DDM; climate indicator; glacier; New Zealand; Massbalans; DDM; klimatindikator; glaciär; Nya Zeeland;

  Sammanfattning : Varmare klimat är något som kontinuerligt påverkar glaciärer planeten över och har under det senaste århundrandet vidtagit en global ökning av negativa massbalanser. Denna trend kan bidra till variationer i havsnivån och orsaka problem med översvämningar över hela världen. LÄS MER