Sökning: "grafik"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet grafik.

 1. 1. #Kriskommunikation : En kvalitativ studie om nationell och regional kriskommunikation till unga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felix Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Instagram; Pandemi; Coronavirus;

  Sammanfattning : The study analyzes national and regional crisis communication to youth in the beginning of the Coronavirus pandemic. As early research has shown difficulties in reaching the target group youth, and in a constantly changing society, adaption is necessary in the communication towards the target group. LÄS MER

 2. 2. Vägleda spelare med användning av färg : Effekten färgerna grön och röd har på navigation och vägval i virtuella miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Almqvist; [2020]
  Nyckelord :Färg; vägledning; omedvetenhet; datorspel; 3D-grafik;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om färg kan utnyttjas till att omedvetet vägleda spelare i virtuella miljöer, denna studie gör det genom att försöka besvara på frågan: Hur påverkar färgerna röd samt grön hur individer navigerar ett datorspel? Detta är baserat på tidigare forskning som visar att den röda färgen har en omedveten inverkan på individer i diverse sammanhang. För att undersöka detta skapades en artefakt som bestod av ett litet spel där deltagarna gick igenom ett vardagligt rum med två utgångar på slutändan och med flera föremål med färgen röd längsmed ena sidan av rummet och färgen grön längsmed den motsatta för att se om det hade en inverkan på deras vägval samt agerande. LÄS MER

 3. 3. FOLAR: A FOggy-LAser Rendering Method for Interaction in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianli Zhang; [2020]
  Nyckelord :Computer Graphics; Volumetric Rendering; Virtual Reality; Particle System; Participating Media; Illumination; Real-time Rendering;

  Sammanfattning : Current commercial Virtual Reality (VR) headsets give viewers immersion in virtual space with stereoscopic graphics and positional tracking. Developers can create VR applications in a working pipeline similar to creating 3D games using game engines. LÄS MER

 4. 4. Att spela med öronen : Att använda informativt ljud istället för grafik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joel Ekberg; Oliver Engström; [2020]
  Nyckelord :Navigering; Ljudspel; Underhållning; Auditiv information; Tillgänglighet; Synnedsättning; Serious games;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på forskning kring digitalt spel och ljud. Därmed innehåller studien mycket om synnedsatta personer och ljudspel. Studien använder sig av kvalitativa metoder för att samla in data om hur effektivt man kan byta ut grafisk information med auditiv information. LÄS MER

 5. 5. Visualization in games: How is health and health-changes visualized in games? : An analysis of game graphics in current games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Jonathan Karlén; Oscar Sandell; [2020]
  Nyckelord :Video game graphics; visuals; recent games; game design; content analysis; Videospel spelgrafik; grafik; nutida spel; speldesign; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The following study investigates how recent games (2014 - 2018) visualize health and health changes, with a focus on the player character’s health, the player character taking damage and the graphical user interface (GUI). 50 games were coded via gameplay videos on YouTube and then analysed. LÄS MER