Sökning: "grafisk design examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden grafisk design examensarbete.

 1. 1. Koncept till campingbutik : Förbättringsarbete av campingbutik med fokus på platsinnovation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anni Liljegren; [2020]
  Nyckelord :Platsinnovation; Camping; Dalarna; Grafisk Design;

  Sammanfattning : Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på platsinnovation. LÄS MER

 2. 2. Gallery of Heartbeats : soma design for increasing bodily awareness and social sharing of the heart rate through sensory stimuli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva Maria Veitmaa; [2020]
  Nyckelord :Biofeedback; digital mindfulness; mixed reality; multisensory experience; soma design; Biofeedback; digital mindfulness; delad verklighet; multisensorisk upplevelse; soma-design;

  Sammanfattning : Elevated heart rate is considered to be an indicator of stress. Thus, noticing one’s own heartbeat can have a negative connotation. Yet, the heartbeat is simply a physiological function, neither positive nor negative in itself, that is experienced in diverse contexts, such as medical, athletic, or intimate. LÄS MER

 3. 3. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 5. 5. Armering i pålfundament : Effektivare byggprojektering med grafisk programmering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :August Schmied; Moa Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Parametric Design; Visual Programming; Dynamo; Reinforcement rebar ; Pile Caps; Strut and Tie Model; Autodesk Revit; Structural Design; Parametrisk design; Grafisk programmering; Dynamo; Armering; Pålfundament; Fackverksmodellen; Autodesk Revit; Byggprojektering;

  Sammanfattning : En stor del av projekteringsskedet är framtagandet av bygghandlingar, främst ritningar i 2D. En modernare metod är istället att samla all information om ett byggnadsprojekt i en samordnad 3D-modell, så kallad BIM-modell. LÄS MER