Sökning: "grafisk design forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden grafisk design forskning.

 1. 1. We are all storytellers : Att berätta en historia genom fysisk miljö och grafisk design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nydelius; Julia Trotzig; [2019]
  Nyckelord :Storytelling; servicelandskap; grafisk design; restaurang; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Storytelling is a marketing tool that works as a media where companies can communicate their history, values and message through stories. In order to meet customer demand for involvement and experiences, companies need to satisfy their emotional needs. LÄS MER

 2. 2. Att hitta rytmen för ett unikt uttryck : En kvantitativ innehållsanalys av hälso- och sjukvårdens visuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Lundquist; Sanna Mogren; [2019]
  Nyckelord :Visual brand profile; Healthcare; Website; Graphic design; Visuell profil; Hälso- och sjukvård; Webbplats; Grafisk design;

  Sammanfattning : Det här projektet utfördes på uppdrag av hälsovårdsföretaget Din Rytm med syftet att ta fram en enhetlig visuell profil anpassad till företagets webbplats som samstämmer med och kommunicerar verksamheten. För att den visuella profilen skulle hålla sig till branschen och nå särprägel studerades det visuella uttrycket på webbplatser inom Din Rytms branschområde: hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. LÄS MER

 3. 3. Var är mensen? En kvalitativ analys om hur designval formger menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cornelia Bech; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Förpackningsdesign; Genus; Menskopp; Menstruation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur menstruation visuellt framställs genom fyra förpackningar till menskoppar. Undersökningen sker genom en visuell analys där de meningsbärande visuella attributen i förpackningarna identifieras. LÄS MER

 4. 4. Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Isabella Göransson; Charlotta Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; vegan; packaging design; trademark; graphic communication; groceries; dietary; etiska budskap; förpackningsdesign; grafisk kommunikation; konsument; kost; livsmedel; varumärken; vegan;

  Sammanfattning : De etiska konsumenterna växer i antal (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). och att äta veganskt blir allt mer populärt (The Nielsen Company, 2017). LÄS MER

 5. 5. Visuell identitet åt Café Forsnäs – ett arbetsintegrerande socialt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Emma Newstam; Annika Widlert; [2018]
  Nyckelord :Graphic Design; Visual identity; Work integrated social enterprise; Arbetsintegrerande socialt företag; Grafisk Design; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har genomförts i samarbete med uppdragsgivaren Café Forsnäs. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den visuella identiteten för Café Forsnäs arbetsintegrerande sociala företag (ASF) bör se ut för att förmedla deras värdeord och vision, medmänsklighet. LÄS MER