Sökning: "grafisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade orden grafisk design.

 1. 1. Whee da-dum bee-dum : Melodisk kontur hos ljudlogotyper och dess påverkan på varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Solvej von Malmborg; Tony Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Audio logos; sound logos; sonic logos; melodic contour; pitch contour; audio branding; sound branding; sonic branding; brand personality; brand perception; Ljudlogotyper; melodisk kontur; ljudbranding; varumärkespersonlighet; varumärkesuppfattning;

  Sammanfattning : En ljudlogotyp är en ljudkomposition som används för att särskilja ett varumärke. Ljudlogotypen ingår i varumärkens strategiska arbete för att skapa sig en bild i konsumenters medvetande. Denna bild kallas varumärkesuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Billberger; [2020]
  Nyckelord :Beteendeförändring; Grafisk design; Kampanjanalys; Nudging; Retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur nudging och retorik kan användas i samband med grafisk design i skapandet av en kampanj. Under skapandet av mitt designprojekt, som blev en nudging-kampanj som syftade till att minska mobilanvändande på restauranger och kaféer genom att erbjuda mobilfria bord, kom nyfikenheten att vilja undersöka hur grafisk design kan kombineras med nudging. LÄS MER

 3. 3. Baby Blue: The Making of

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Nitan Chunhacha; [2020]
  Nyckelord :friendship; love; relationship; friends; comic art; comic; illustration;

  Sammanfattning : Baby Blue is a comic book about friendship and romantic love that is told by two characters. I want to explore more on understanding a complicated feeling between romantic love and friendship love. LÄS MER

 4. 4. Perception och trovärdighet : Relationen mellan designval och trovärdighet på en webbsida

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alicia Strömmer; Oscar Norrman; [2020]
  Nyckelord :web design; trustworthiness; graphical design; perception; first impressions; cognitive science; webbdesign; trovärdighet; grafisk design; perception; första intryck; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : I en värld där information delas på internet i en rasande takt har det blivit av allt större vikt att kunna avgöra om en webbsida är tillförlitlig eller inte. Vi gör ständigt bedömningar av webbsidor utifrån hur de ser ut, men vad är det som gör att vi väljer att lita på eller fördöma en webbsida efter bara några sekunder? Hur påverkar specifika designval upplevelsen av trovärdighet? Denna studie undersökte hur upplevelsen av trovärdighet påverkas av visuella egenskaper i en webbsidas grafiska design. LÄS MER

 5. 5. Development of a new verification environment for a GPU hardware block using the Universal Verification Methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The invention of the integrated circuit is a key milestone in the history of electronic circuits. Since its introduction the number of components on a chip have increased rapidly, making them more powerful and able to perform complex operations, but it has also changed the design process. LÄS MER