Sökning: "grafisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade orden grafisk design.

 1. 1. Designa begripligt på nätet : En undersökning om utmaningar relaterade till implementering av intranät.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa Fogelberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign; textdesign; self-efficacy; användarbehov; teknikinformation; intranät; multimodala texter.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign, inriktning text fokuserar på hur motiverande instruktioner och grafisk form kan bidra till effektivare användning på ett nytt intranät. Undersökningen har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun och syftet är att skapa en gestaltning som bidrar till användarvänligheten för användarna i samband med ny lansering av intranät. LÄS MER

 2. 2. Släpp formen fri – Bokstavsklubben

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Nora Widell; [2022]
  Nyckelord :Design; Grafisk design; Visuell kommunikation; Typografi; Illustration; Publikation; Workshops;

  Sammanfattning : This project has gone by the name “Release the form” and later on got the subheading “The Letter Club”. The purpose of the project has been to explore various playful methods that generate letter-forms and make this available for other future graphic designers. LÄS MER

 3. 3. I Never Learned To Type With Ten Fingers

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Laslo Strong; [2022]
  Nyckelord :typography; blackletter; fraktur; history; calligraphy; typewriting; technology; type design; graphic design; family; typeface; urban; photography; fiction; slash-fiction; Second World War; Polen; Germany;

  Sammanfattning : Luise Schröder founded a private business school in 1910 in Stettin, a city once part of Germany. With a focus on typewriting and stenography, she was a local educator of modern communication. Throughout four generations, her family was impacted by global technological developments and socio-political shifts. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och kris : En semiotisk analys om krisberedskap i brädspel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sofie Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Brädspel; Grafisk design; krisinformation; kriskommunikation; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to research how crisis situations are visualized. The study will research theboardgame Klarar du krisen? made by Svenska Lottakåren. Based on theories in visualcommunication and crisis communication the study does a visual analysis of a board game.The board game is then compared to a brochure that treats the same topic. LÄS MER

 5. 5. Destruktivt entreprenörskap : Konkursrelaterad brottslighet i Sverige 1996-2020

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Kokko; Azza Mousa; [2022]
  Nyckelord :Destruktivt entreprenörskap Entreprenörskap Den destruktive entreprenören Konkursrelaterad brottslighet;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been a subject of discussion for hundreds of years. Productive entrepreneurship has been the primary focus of the researchers, neglecting the destructive entrepreneurship. The reason for this might be partly explained by the difficulties of measuring destructive entrepreneurship. LÄS MER