Sökning: "grafisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade orden grafisk design.

 1. 1. Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Micaela Roos-Larson; Vicktoria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Packaging design; graphic design; gender; norm; gender coding; gender identity; stereotype; gender neutral; Förpackningsdesign; grafisk design; genus; norm; könsnorm; könsidentitet; stereotyp; könsneutral;

  Sammanfattning : Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. LÄS MER

 2. 2. Grafisk visualisering för felsökning i HMI : Hur grafikvisualisering av process kan optimera felsökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Karl Swensson; [2021]
  Nyckelord :Human-machine; interface; PLC; HMI; Människa-maskin; gränssnitt; PLC; HMI;

  Sammanfattning : För att möta dagens kvalitetskrav utan att förlora produktionstid krävs det utöver en redan automatiserad produktion även automatiserade mät- och kvalitetskontroller. På Eberspächer i Nyköping produceras avgasreningssystem till lastbilsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Klädföretags visuella representation av den kvinnliga kroppen i marknadsföring : En undersökning för hur kvinnokroppar presenteras i klädföretags kommunikation samt hur detta påverkar kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Roskvist; [2021]
  Nyckelord :Idealkropp; klädföretag; kvinnokroppen; kvinnor; reklam;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnokroppar framställs i klädbutikers visuella kommunikation, främst på deras webbutiker och i sociala medier. Undersökningen syftar även till att undersöka hur kvinnor i olika åldrar påverkas av de kroppar som framställs på klädbutikers webbutiker och reklam. LÄS MER

 4. 4. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 5. 5. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER