Sökning: "grafisk notation"

Visar resultat 1 - 5 av 735 uppsatser innehållade orden grafisk notation.

 1. 1. IRL 2K18

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Sara Kallioinen Lundgren; [2018-08-16]
  Nyckelord :Keramikkonst; textilkonst; grafisk design; kommunikation; skulptur; konsthantverk; känslor;

  Sammanfattning : Jag använder ord, förkortningar och symboler för att fragmentarisktbeskriva min samtid.2018. Internet. Chattkonversationer. LÄS MER

 2. 2. EKO-förpackningar : En diskurs- och visuell analys av hållbarhetsstereotyper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :linnea lindell; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; förpackningsdesign; grafisk design; representation; stereotyper; diskurs;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har syftet att undersöka diskurser och designstereotyper inom hållbarhetsdesign på ekologiska livsmedelsförpackningar. Undersökningen görs via en visuell och diskursanalys som granskar ett begränsat urval av produkter. LÄS MER

 3. 3. En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Linnea Isebrink; [2018]
  Nyckelord :Graphic design; graphic identity; graphic profile; ju-jutsu; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; ju-jutsu;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar. LÄS MER

 4. 4. Design av grafiskt tryck för ökad jämlikhet inom skateboard - utformning av grafiskt tryck för att främka kvinnliga skateboardåkare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Pierre Dahlman; [2018]
  Nyckelord :Grafisk design; Skateboard; Grafiskt tryck; Designprocess; Genus; Deck-art; Graphic design; Gender; Design;

  Sammanfattning : Studien undersöker och utformar ett grafiskt tryck för att främja kvinnliga skateboardåkare.Kvinnor inom skateboard har länge varit i minoritet och de har inte samma utbud när det kommer till varumärken. En bidragande orsak är de fördomar som finns om kvinnliga skateboardåkare. LÄS MER

 5. 5. En språklig verktygslåda : En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ellenor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Visuell hierarki; semiotisk modalitet; multimodalitet; voice; värdeord; värdemeningar.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation. LÄS MER