Sökning: "grafisk notation"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade orden grafisk notation.

 1. 1. Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Billberger; [2020]
  Nyckelord :Beteendeförändring; Grafisk design; Kampanjanalys; Nudging; Retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur nudging och retorik kan användas i samband med grafisk design i skapandet av en kampanj. Under skapandet av mitt designprojekt, som blev en nudging-kampanj som syftade till att minska mobilanvändande på restauranger och kaféer genom att erbjuda mobilfria bord, kom nyfikenheten att vilja undersöka hur grafisk design kan kombineras med nudging. LÄS MER

 2. 2. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 3. 3. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER

 4. 4. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Eurovision Song Contest Sång, dans och nationsmarknadsföring. En semiotisk analys av nationsmarknadsföring i Eurovision Song Contest

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Engström; [2019]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; Grafisk design; Semiotisk analys; Nationsmarknadsföring; Nation branding; Story telling; Narrativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationer använder nationsmarknadsföring och narrativitet för att förmedla en särskild bild genom att nyttja Eurovision Song Contest som kommunikationsplattform. Undersökningen görs via en semiotisk analys som granskar utvalda visuella delar från tre nationer som agerat värd för evenemanget mellan åren 2009–2018. LÄS MER