Sökning: "grafisk notation"

Visar resultat 11 - 15 av 814 uppsatser innehållade orden grafisk notation.

 1. 11. Posterdesign: att förmedla ett budskap genom färg och typografi

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellinor van Leeuwen; [2019]
  Nyckelord :posterdesign; grafisk design; typografi; färg; känslor; känsla; budskap;

  Sammanfattning : There are people that uses notes to motivate themselves or to remind themselves of things or situations. These notes, these messages, seems to be very meaningful for these people because the notes are placed in some of the most visible places, in their homes or at work, to been seen in a daily basis. LÄS MER

 2. 12. Jag är bara lite trött

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Ida Holmedal; [2019]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; serier; seriebok; stressrelaterad ohälsa; skam; psykisk ohälsa; bildberättande; illustration; psykosomatiska sjukdomar; stress; samhällsanalys; fabel; självbiografi; biografi; trötthet; känslor; automatiska tankar; kroppen; ångest;

  Sammanfattning : Stress är något alla människor kan uppleva i sin vardag, och är en naturlig del för att vi ska överleva. Men vad händer när stressen blir långvarig och utvecklas till fysisk och psykisk ohälsa? Varför blir våra hjärnor så stressade? Då utmattningssyndrom är väldigt vanligt i dagens samhälle, och något jag själv hade erfarenheter av, ville jag förstå och komma till kärnan av problemet. LÄS MER

 3. 13. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 4. 14. Vem väljer vad du köper? : En undersökning av grafisk design i livsmedelsbutiken.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Michael Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Grafisk design Visuell kommunikation Livsmedelsbutik Skyltar Kundpåverkan;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur konsumenten möts och påverkas av visuell kommunikation i livsmedelsbutiken. För att komma närmare svaret på dessa frågor har en fotodokumentation genomförts med en efterföljande analys av ett urval bilder, för att ge en bild av vad det är konsument möts av. LÄS MER

 5. 15. Placeringen av grafiska komponenter och dess påverkan på upplevt förtroende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Auer; Linn Pagès Billai; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Förtroende; Tillit; Trovärdighet; Layout; Grafisk formgivning.;

  Sammanfattning : I takt med att e-handeln ökar så påverkas kundernas köpvanor. Detta har i sin tur lett till att företagens säljbeteende har förändrats. Att bygga upp förtroende gentemot kunder är grundläggande eftersom en ökad trovärdighet inte bara eliminerar känslan av osäkerhet utan även bidrar till en ökad köpintention. LÄS MER