Sökning: "grafisk notation"

Visar resultat 21 - 25 av 766 uppsatser innehållade orden grafisk notation.

 1. 21. Voronoibaserad stadsgenerering : En experimentell undersökning kring voronoidiagram för procedurell generering av en muromgiven stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Grimmer; [2018]
  Nyckelord :Voronoi diagram; procedural generation; city planning; walled city; Voronoidiagram; procedurell generering; stadsplanering; stad med mur;

  Sammanfattning : Voronoidiagram är en välbeprövad teknik inom många olika områden och är vanligt förekommande inom grafisk texturering men har också förekommit inom stadsgenerering som del av andra tekniker. I denna undersökning har voronoidiagram isolerats från andra erkända tekniker och använts för stadsgenerering. LÄS MER

 2. 22. Wayfinding och visuell kommunikation på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayfinding strategies; visuell kommunikation; grafisk kommunikation; Mollerup; spatial förmåga; orienteringsförmåga; vägledning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge about how personnel at public libraries describes how they work with visual communication. That is, working with signs, posters, maps, digital information on monitors and so on, so that the users easily will find their way around the library and get aware of the libraries various services and upcoming events. LÄS MER

 3. 23. En bra logotyp : En studie av existerande råd vid skapandet av bra logotyper och i vilken utsträckning de används

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Maria Nylén; [2018]
  Nyckelord :Branding; logotype; visual identity; Logotyp; varumärke; visuell identitet;

  Sammanfattning : För att skilja ett varumärke åt från ett annat behövs en grafisk identitet. Identitet skapar igenkänning och tidigare studier visar att konsumenten oftast hellre väljer ett varumärke de känner igen över ett varumärke de inte känner igen. LÄS MER

 4. 24. Feminism i läroböcker – En visuell analys av feminism i läroböcker för Samhällskunskap 1b

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louisa Melin; [2018]
  Nyckelord :Grafisk design; Visuell analys; Läroböcker; Feminism; Diskursanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Ljussättningsmetoder för logotyper inom motion graphics : En visuell innehållsanalys av logotypanimationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Kevin Johansson; [2018]
  Nyckelord :3D; Cinema 4D; light; logotypes; motion graphics; 3D; Cinema 4D; ljus; logotyper; rörlig grafik;

  Sammanfattning : Ända sedan filmbranschen började implementera datorgenererat innehåll i filmproduktioner har 3D blivit en större del av vår vardag. Syftet med detta arbete är att hjälpa 3D-artisten att optimera sitt arbetsflöde för att effektivisera en annars tidskrävande teknisk process. LÄS MER