Sökning: "grafiska formgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden grafiska formgivare.

 1. 1. Katter i barnlitteratur – Undersökning av representation av katter i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Daria Petrachkova; [2020]
  Nyckelord :Antropomorfism; Barnböcker; Bilderböcker; Djur; Illustration; Katt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur katter representeras i två illustrerade barnböcker, och jämför med observationer av katters beteende ur ett etologiskt perspektiv. Syftet med detta är att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse bland grafiska formgivare, illustratörer och andra ämnesintresserade för de utmaningar som avbildning av katter och andra djur kan resultera i. LÄS MER

 2. 2. Har den digitala pizzamenyn en genomtänkt stil? : En analys av lågprispizzeriors design av menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jessica Ericson; Aurora Hammam; [2020]
  Nyckelord :Branding; brand identity; contrasts; design; gestalt laws; graphic elements; icons; images; layout; pizzeria; positioning; typography; Bilder; dekorelement; design; gestaltlagar; ikoner; kontraster; layout; meny; pizzeria; positionering; typografi; varumärke; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Det finns studier som anger rekommendationer för att designa en väl utformad restaurangmeny. Syftet med rapporten är att undersöka om pizzeriapersonal och formgivare designar digitala pizzamenyer genom medvetna val utifrån de designprinciper och designrekommendationer som finns. LÄS MER

 3. 3. Svenska som (de) andra(-s) språk : En sociosemiotisk bildanalys av läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 med ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa Vareman; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; postkolonial teori; kvalitativ metod; dokumentär metod; sociosemiotisk bildanalys; SFL; styrdokument; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1; Gy 11;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. LÄS MER

 4. 4. "Medieteknik är mitt viktigaste verktyg"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sophia Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Technostress; Techno creators; techno-overload; techno-invasion; techno-uncertainty; techno-insecurity; kommunikation; e-post; grafisk formgivare;

  Sammanfattning : Det faktum att grafiska formgivare behöver använda sig av medieteknik i arbetet varje dag indikerar att technostress kan påverka deras yrkesutövning. Den här uppsatsen handlar därför om i vilken grad technostress upplevs hos grafiska formgivare i mediebranschen. LÄS MER

 5. 5. Att söka jobb med webbaserad portfolio : Hur arbetssökande bör gå till väga för att bygga en webbaserad portfolio som motsvarar potentiella arbetsgivares förväntningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Petter Larsson; Johan Carlsson; [2016]
  Nyckelord :web-based portfolio; portfolio; personal branding; recruitment; web development; graphic design; webbaserad portfolio; portfolio; personligt varumärke; rekrytering; webbutveckling; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning och webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens förväntningar. Metod – Studien har använt sig av två huvudsakliga metoder. LÄS MER