Sökning: "grafiskt gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden grafiskt gränssnitt.

 1. 1. Graphic Interface and Robot Control System Design with Compensation Mechanism

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mingtian Lei; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, many researchers are developing several useful prototypes to control robots by AR/VR devices. However, the robots they used are all ROS supported and the prototypes do not have a feedback mechanism to achieve error compensation. LÄS MER

 2. 2. GUI Performance Metrics Framework : Monitoring performance of web clients to improve user experience

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Atterlönn; Benjamin Hedberg; [2019]
  Nyckelord :performance; delay; response times; graphical user interface; prestanda; fördröjning; responstider; grafiskt gränssnitt;

  Sammanfattning : When using graphical user interfaces (GUIs), the main problems that frustrates users are long response times and delays. These problems create a bad impression of the GUI, as well as of the company that created it.When providing a GUI to users it is important to provide intuition, ease of use and simplicity while still delivering good performance. LÄS MER

 3. 3. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 4. 4. Övervakningssystem för tåg : Insamling och presentation av data via ett grafiskt gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Hansson; Ivan Toma; [2019]
  Nyckelord :GPS; Realtime positioning; Train; Map; GPS; Realtidspositionering; Tåg; Karta;

  Sammanfattning : I dagsläget finns en del problem vid beslutsprocesser som trafikledningen inom tågtrafiken dagligen får handskas med. Dessa beslutsprocesser kan effektiviseras genom ett förbättrat stöd och underlag och tanken med projektet var att skapa detta stöd. LÄS MER

 5. 5. Redesigning a graphical user interface for usage in challenging environments with a user-centered design process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Persson; [2019]
  Nyckelord :User-centered design; Graphical user interfaces; Military communication systems;

  Sammanfattning : Different possible interactions with computers is an ever-evolving topic and the usage of computers are more ubiquitous than ever. To design with the user in mind is not an easy task with regular use cases and interactions at hand. LÄS MER