Sökning: "grain"

Visar resultat 1 - 5 av 601 uppsatser innehållade ordet grain.

 1. 1. Physical microhabitat requirements for Margaritifera margaritifera and the influence of hydro- and morphodynamics on mussel bed stability

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Tove Westberg; [2020]
  Nyckelord :Stream restoration; Freshwater pearl mussel; Microhabitat requirements; Sediment transport; Mussel translocation;

  Sammanfattning : Margaritifera margaritifera is an endangered freshwater pearl mussel with population declines throughout its Holarctic range. Boulder-bed channels with little input of fine sediment in previously channelized streams are abundant in Sweden. Hence, restoration efforts for M. LÄS MER

 2. 2. Treatment of a Liquid Al-Si Alloy : Quality Control and Comparison of Two Melt Degassing Processes

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Material och tillverkning

  Författare :Badreddin Radwan; [2020]
  Nyckelord :Dissolved Hydrogen; Degassing; Porosity; Grain Refinement; Eutectic Modification; Fluidity; Metallography; Thermal Analysis.;

  Sammanfattning : Products manufactured by aluminium casting have become very popular and already replaced many parts that were once produced by iron and steel casting. This trends upwards especially in the automotive industry as it has become extremely important to reduce vehicle weight due to environmental requirements and economical aspects. LÄS MER

 3. 3. Magnesiumrika livsmedel och effekt av dietärt och supplementärt magnesium på muskelstyrka och relativ muskelmassa hos individer över medelåldern

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annie Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; Muskelstyrka; Muskelmassa; Livsmedel; Kosttillskott;

  Sammanfattning : Muskelstyrka och muskelmassa avtar med stigande ålder och är associerat med mortalitet, svaghet, osteoporos, fall och frakturer. Hos yngre individer har magnesiumtillskott signifikant ökat muskelstyrka. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av magnesium enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR) är lägre än rekommendationen av U. LÄS MER

 4. 4. Designing a Heat Treatment to Achieve Ductile Advanced High Strength Steels

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Abdellatif Laarich; [2020]
  Nyckelord :Heat treatment; Quenching and Partitioning; Austempering; Quenching and Tempering; High Aluminum Steel; Strenx 700MC; Ductility; Strength;

  Sammanfattning : Heat treatment is a way to significantly change materials properties. When presented with materials that lack certain mechanical properties, it is possible to change its chemical properties and microstructures by applying heat. This can help achieve better yield strength, ductility and toughness. LÄS MER

 5. 5. Fasadpanelens fuktskydd : Har droppnäsan någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Björn Bengtsson Asplin; Tommy Norén; [2020]
  Nyckelord :End grain; moisture protection; capillary; surface treatment; driving rain; ändträ; fuktskydd; kapillaritet; ytbehandling; slagregn;

  Sammanfattning : Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. LÄS MER