Sökning: "grammatikalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet grammatikalisering.

 1. 1. I och för sig i sig : En grammatikaliseringsstudie av uttrycket i och för sig

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Edgren; [2019]
  Nyckelord :i och för sig; grammatikalisering; syntaktisk reanalys; semantisk omtolkning;

  Sammanfattning : I en artikel i SAOB författad år 1933 beskrivs uttrycket i och för sig som en prepositionsfras med funktionen att framhålla hur någonting är beskaffat i sig självt. Vid sidan av i och för sig nämns variationsmöjligheterna i och för sig själv, i sig och i sig själv. LÄS MER

 2. 2. Eftersom att : En undersökning av subjunktionen eftersom att ur ett språkvårdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Adam Silén; [2018]
  Nyckelord :språkvård; språkriktighet; subjunktioner; språkförändring; grammatikalisering; analogi; informationsstruktur;

  Sammanfattning : På senare år har det uppmärksammats att subjunktionen eftersom allt oftare konstrueras med ett efterföljande att. I denna uppsats undersöks denna konstruktion ur ett språkvårdsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Jag ba what? : funktioner hos diskursmarkören ba i det informella skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2015]
  Nyckelord :Diskursmarkör; ba; talspråk; informellt skriftspråk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ba är en vida använd polyfunktionell diskursmarkör som genomsyrat det vardagliga språket sedan lång tid tillbaka. Ordet härstammar från adverbet bara och har efter många år av grammatikalisering utvecklat ett flertal betydelser och funktioner. LÄS MER

 4. 4. Einn, uppkomst och utveckling : Den obestämda artikeln i Íslendinga sögur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Phil Beier; [2015]
  Nyckelord :einn; Íslendinga sögur; grammatikalisering; isländska släktsagor; obestämd artikel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks uppkomsten och utvecklingen av den obestämda artikeln einn i fornisländsk litteratur från 1200- till 1400-talet. Undersökningen sker utifrån analysen av den tidigare forskningen samt Bernd Heines (1997) och Paul J. LÄS MER

 5. 5. Adjektiv i hög grad : En korpusstudie av förstärkares distribution i svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Anton Harry Nordén; [2015]
  Nyckelord :Reinforcers; intensifiers; adjectives; corpus linguistics; Swedish; blog text; Förstärkning; intensifiering; adjektiv; korpuslingvistik; svenska; bloggtext;

  Sammanfattning : Studien är en korpusbaserad undersökning av hur bloggare vanligen förstärker adjektiv på svenska, och om förstärkningen varierar utifrån vilka adjektiv och/eller substantiv som modifieras. Tidigare litteratur belyser exempelvis hur adjektivförstärkning kan styras av semantiska och kontextuella faktorer samt hur förstärkare ofta grammatikaliseras. LÄS MER