Sökning: "grammatiska aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden grammatiska aspekter.

 1. 1. ”Have och has – hur är det nu man gör?” : En studie av tre instruktionsfilmer i metoden flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Laura Salonurmi; [2020]
  Nyckelord :flippat klassrum; läromedel; filmanalys; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Användning av metoden flippat klassrum har ökat i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre olika undervisningsfilmer som nyttjas i samband med metoden flippat klassrum och som används inom engelskundervisningen vid det grammatiska momentet användning av have och hassvarar mot flippat klassrum som didaktisk metod. LÄS MER

 2. 2. Klarspråk och händelsenotiser : en klarspråksanalys av Polisens händelsenotiser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Lisa Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :klarspråk; Polisen; interpersonell analys; Polismyndigheten; händelsenotiser; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. LÄS MER

 3. 3. ”Ett sätt att komma framåt” - En studie av SFI-lärares syn på verbtempus, grammatikundervisning och metaspråkliga termer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Olsson; [2020]
  Nyckelord :sfi; andraspråk; grammatik; grammatikundervisning; tempus; metaspråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på grammatikundervisning rörande verb och tempus hos lärare inom utbildningsformen Svenska för invandrare. I styrdokumenten för utbildningsformen finns krav på att eleven ska lära sig ett funktionellt andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Grammatikens betydelse i SFI-undervisningen utifrån ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maria Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska för invandrare; SFI; grammatik; samsyn;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att lyfta fram och uppmärksamma en viktig del av SFI-undervisningen – samsynen kring grammatikens betydelse i undervisningen. Krashens olika teorier gällande grammatikens inlärning har delvis utgjort grunden för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Vårdade vårdtexter : En analys av 1177 Vårdguidens webbtexter med avseende på klarspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :1177 Vårdguiden; klarspråk; vårdtext; riktlinjer;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråket i de tre mest besökta texterna från 1177 Vårdguidens hemsida, 1177.se. De tre texterna är vårdtexter riktade till en bred målgrupp, och deras syfte är att underrätta läsaren om olika sjukdomar och besvär samt se till att denne kan ta ett välinformerat beslut vid hanteringen av dessa. LÄS MER