Sökning: "grammatiska aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden grammatiska aspekter.

 1. 1. Lättläst: Är det verkligen lättare? : En undersökning av fyra lättlästa texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Holling; [2019]
  Nyckelord :lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka karaktäristiska drag fyra olika lättlästa böcker har. I denna studie undersöks inte hela böckerna, utan kortare textutdrag på ca 1000 ord per utdrag. LÄS MER

 2. 2. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 3. 3. Översättningsstrategier när två språk är så lika - Högstadieelever översätter från danska till svenska - en kvalitativ undersökning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernille Hagren; [2019]
  Nyckelord :Similar languages; Translation strategies;

  Sammanfattning : Utifrån ett elevperspektiv har syftet med examensarbetet varit att ta reda på vilka strategier eleverna använder sig av när de har två språk, modersmålet danska och andraspråket svenska, som är så lika och ändå så olika, för att uppnå ett bättre lärande. Med hjälp av frågeställningarna Vilka lingvistiska strategier använder de sig av när svenska språket skal översättas till danska?, Vilka problem kan det uppstå när det svenska språket skall översättas till modersmålet danska?, Hur kan kunskaper om det ena språket hjälpa till när de ska översätta till ett andra? redovisas en kontrastivt empirisk undersökning för att få svar på dessa. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i elevtexterDen systemisk-funktionella grammatikens potential att utforma kvalitetskriterier kopplat till betyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Lidbeck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan på konkreta kvalitetskriterier för elevtexter som skulle kunna underlätta för lärare i bedömning och betygsättning. Avsikten med denna uppsats är därför att dels bidra till kunskap om hur kvalitetskriterier för elevtexter kan formuleras, dels pröva hur väl systemisk-funktionell grammatik fungerar för ändamålet. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER