Sökning: "granbom"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet granbom.

 1. 1. Att styra en vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Malin Granbom; Hillevi Bagger-Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det Jämtländska köket : En studie i diet i medeltida Västerhus med hjälp av kol-och kväveisotopanalyser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Joel Granbom García; [2016]
  Nyckelord :Archaeological science; Västerhus; Frösön; Jämtland; medieval; isotope analysis; diet; cemetery; Laborativ arkeologi; Västerhus; Frösön; Jämtland; medeltid; isotopanalys; diet; kyrkogård;

  Sammanfattning : This paper deals with isotope analyses of bones and teeth of two individuals from a medieval cemetery in Västerhus, Jämtland with the purpose to ascertain the diet and how much fish the people ate. The stable isotopes of carbon and nitrogen have been analysed with isotope-ratio mass sepectrometry and the diet of the people in Västerhus has been studied. LÄS MER

 3. 3. "Hjärnan mot hjärtat": En kvalitativ studie av Migrationsverkets handläggares upplevelser av etiska dilemman.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nadja El-Hinidy Nilsson; Evelina Granbom; [2015]
  Nyckelord :Asyl; Etiska dilemman; Handläggare; Migrationsverket; Professionsetik; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study is focused on the caseworkers of the Swedish Migration board and their experiences of ethical dilemmas in their daily work with asylum seekers. Our research question is aimed at examining the ethical dilemmas that the caseworker as a social agent is experiencing in the meeting with the asylum seeker. LÄS MER

 4. 4. Övergången mellan gymnasiala och akademiska studier – ur ett studentperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Helg Granbom; [2014-08-25]
  Nyckelord :stadieövergång; nybörjarstudenten; studieavhopp;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA220Vt 2014Handledare: Sally Boyd.... LÄS MER

 5. 5. BIM på byggarbetsplatsen - krav på projektörer och byggplatsmontörer för smidigare informationsöverföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Marcus Hörstedt; Mona Granbom; [2014]
  Nyckelord :bim; byggprocess; produktion; digitala verktyg; arbetsberedning; information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhällsbyggnadsbranschen har arbetat med att införa Byggnadsinformationsmodellering(BIM) i mer än tjugo år och under de senaste åren har BIM börjat implementeras på riktigt. Syftet med studien är att undersöka möjligheter inklusive hinder och framgångar inom arbetssättet BIM vid implementering i produktionen. LÄS MER