Sökning: "granite"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet granite.

 1. 1. ARKITEKTEN ERNST TORULF Ett västsvenskt perspektiv på det tidiga 1900-talets svenska arkitektur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2020-08-18]
  Nyckelord :Swedish architecture; National romanticism; Nordic classicism; functionalism; early 1900’s; Gothenburg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 60 hpAvancerad nivå2019:32.... LÄS MER

 2. 2. Resolving temporal links between the Högberget granite and the Wigström tungsten skarn deposit in Bergslagen (Sweden) using trace elements and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anders Plan; [2020]
  Nyckelord :Bergslagen; Wigström; Högberget; geochronology; geochemistry; U-Pb; REE; trace element; zircon; hydrothermal zircon; LA-ICPMS; SEM; skarn; tungsten; wolfram; scheelite; deposit; ore; critical raw material; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Combined U-Pb and REE trace element LA-ICPMS analyses were performed on zircons, from the scheelite-bearing Wigström skarn, associated micro-granitic dykes and the highly evolved parental Högberget (sensu stricto) granite. Combined systematic of zircon typology and microtextures, trace elements and isotopic chemistry suggest the presence of several diverse zircon types, spanning from early- to late- magmatic stage into a hydrothermal stage. LÄS MER

 3. 3. Hydrogeological Prognoses in Infrastructure Projects : A Case Study of Stockholm Bypass, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Frida Grenholm; [2020]
  Nyckelord :Infrastructure; hydrogeology; groundwater; prognoses;

  Sammanfattning : As cities expand, urban planning and efficient land use becomes more important and presents new challenges. A city that is exposed to these challenges is Stockholm, Sweden (Stockholms stad, 2018). LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningarför ökad inkludering på torg i två svenska kommuneri södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar påmöjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna påtorgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering istadsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Befintlig och framtida infrastruktur i Dennewitz malmkropp : Prognos och rekommendationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Winsa; [2020]
  Nyckelord :bergmekanik; geologi; strukturgeologi; skadekartering; Dennewitz; Malmberget; LKAB;

  Sammanfattning : During mining in the Malmberget mine, large amounts of information such as damage mapping, geological mapping, seismic data and stress conditions are stored. All the data that is obtained is stored in several places with different methods, which makes it problematic to use. LÄS MER