Sökning: "grannskapsplanering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet grannskapsplanering.

 1. 1. Lokalt förankrad planering av rekordårens grannskapsenheter : Progamförslag för Norra Fäladen i Lund

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Hallberg; [2015]
  Nyckelord :Grannskapsenhet; Grannskapsplanering; SCAFT; rekordår; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Den bebyggda miljön förändras och utvecklas ständigt. De byggnader och strukturer som under åren redan har hunnit försvinna är det lättar att finna värden i, brister och konflikter i historiska ideal är enklare att förbise jämfört med samtida. LÄS MER

 2. 2. Grannskapsidéer i fysisk planering : en studie om grannskapsidéer i svensk planering!

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Carl Ringqvist; [2014]
  Nyckelord :fysisk planering; grannskap; grannskapsplanering;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen är grannskapets betydelse för dagens fysiska planering. Syftet är att undersöka hur den fysiska planeringen i Sverige påverkats av grannskapsidéer. Uppsatsen syftar även till att skapa en förståelse för om och hur grannskapsidén tar sig uttryck i dagens fysiska planering. LÄS MER

 3. 3. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER

 4. 4. Långbro park : förändringar i funktion och estetik

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Svanberg; [2012]
  Nyckelord :gentrifiering; stadsutveckling; mentalsjukhus; park; arkitektur; kulturhistoria; autenticitet; modern grannskapsplanering; design; estetisk aspekt; social aspekt; funktionell aspekt; ideologiskt och ikonisk aspekt; segregering; Stockholm stad; regeringen; näringsliv; JM; Framtidsformer; RFAD; Centrum för arkitektur; form; design och gestaltningen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Att förändra en gammal institutionsmiljö till en ny bärande idé kan på flera sätt ge effekter som innefattar förändringar i den lokala identiteten. Tecken på dessa förändringar är, när den platsbundna imagen bör vara globalt och estetiskt gångbar, när de nya funktionerna övergår till enbart privat regi samt att det nya samhället blir mer specificerat och i värsta fall segregerat. LÄS MER

 5. 5. Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum? : analys, diskussion och förslag på hur man kan skapa ett bättre lokalt centrum genom fysiska åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Elin Werner; [2009]
  Nyckelord :lokalt centrum; förortstorg; stadsutveckling; Jane Jacobs; Jan Gehl; Norra Fäladen; Fäladstorget; förortsplanering; grannskapsplanering; områdesanalys;

  Sammanfattning : This is a master thesis on how to develop the central area of Norra Fäladen, a suburban housing area in the town of Lund, Sweden. The area is discussed on the basis of literature studies, analysis, and place descriptions, which leads on to a proposal. LÄS MER