Sökning: "granskande journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden granskande journalistik.

 1. 1. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. ”HÅLLER DU MED? DELA GÄRNA!” En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Busck; Filippa Dahlkild; [2017-02-15]
  Nyckelord :Facebook; social media; political communication; mediatization; media logic;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Uppdragsgivare: JMG, Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation,Göteborgs Universitet.Handledare: Gustav PerssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 970Nyckelord: Facebook, social media, political communication,mediatization, media logicSyfte: Syftet är att analysera hur relationen mellan medier, medborgare och politik tar sig i uttryck genom politisk kommunikation på socialamedier. LÄS MER

 3. 3. ”Vi vill inte skrämma konsumenterna, men det skadar inte att bli mer medveten” En studie av dagstidningarnas gestaltning av kemiska hälsorisker i livsmedel under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alina Avdic; Elin Heikinpieti; [2015-08-13]
  Nyckelord :dagstidningar; gestaltning; kemiska hälsorisker; kemikalier; livsmedel; framing; retorik; berättartekniker; källor;

  Sammanfattning : Titel: ”Vi vill inte skrämma konsumenterna, men det skadar inte allt bli mer medveten”– En studie av dagstidningarnas gestaltning av kemiska hälsorisker i livsmedel under2000-talet.Författare: Alina Avdic och Elin HeikinpietiKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser” : –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Elvira Linderot; [2015]
  Nyckelord :Partiledardebatt; konkurrens; journalistik; tv; webb-tv; Aftonbladet; Expressen; TV4; SVT; valrörelse; valprogram;

  Sammanfattning : Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014. Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 Antal ord i uppsatsen: 18 785 Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. LÄS MER

 5. 5. En PRessad Framtida Relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Dworén; Erik Ax; [2015]
  Nyckelord :Public Relations; PR; Journalistik; Medierelationer; Relationer; Journalism; Media Relations; Relationships; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att skapa en förståelse för den komplexa relationen mellan journalister och PR-praktiker, genom att undersöka hur journaliststudenter i Skåne uppfattar sina roller som framtida journalister, deras syn på PR, samt journalisti-kens relation till PR. Studien undersöker även vilken roll utbildningen har i skap-andet av journaliststudenternas syn på PR. LÄS MER