Sökning: "granskning av hemsida"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden granskning av hemsida.

 1. 1. Hur gymnasieskolor framställer sig på sina hemsidor : En multimodal analys av tio fristående gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Klara Steurer; [2020]
  Nyckelord :multimodal; social semiotic; choice of upper secondary school; school selection; equity; multimodal; sociosemiotik; gymnasieval; skolval; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kritisk granskning få en fördjupad förståelse av fristående gymnasieskolors multimodala kommunikation på sina hemsidor gentemot grundskoleelever och deras vårdnadshavare. Avsikten är att jämföra de friskolor i Stockholmsområdet som hade högst respektive lägst meritvärde för antagning höstterminen 2019. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 3. 3. Textanalys av lektionstips : digitala verktygs implementering i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Bengtsson; Kalina Hajnold; [2019]
  Nyckelord :lektionstips; digitala verktyg; skrivundervisning; uttalanden; användning; relationer;

  Sammanfattning : Under lärarutbildningen har vi uppmärksammat hur digitala verktyg kan användas inom skrivundervisningen. Det bidrog till ett intresse för att undersöka hur olika digitala verktyg kan vara gynnsamma inom elevers skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Hur får man sökande att skicka in kompletta bygglovshandlingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Zakaria Djioui; Ravand Mizori; [2019]
  Nyckelord :Building permit; Building permit process; Building permit documents; Complete documents; Control plan.; Bygglov; Bygglovsprocessen; Bygglovshandlingar; Kompletta handlingar; Kontrollplan;

  Sammanfattning : När man ska bygga något nytt, ändra en byggnad eller riva en byggnad behövs ett bygglov från kommunen där åtgärden ska utföras. Örebro kommun har sett att majoriteten av enklare bygglovsärenden behöver kompletteras innan de kan beviljas. Detta medför en förlängd bygglovsprocess i väntan på en komplett bygglovsansökan. LÄS MER

 5. 5. Kommuntexters tillgänglighet för personer med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lovisa Boeuf; [2018-07-04]
  Nyckelord :andraspråk; läsbarhet; myndighetstexter; ordfrekvens; ordförråd; ordvariation;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag personer med olika språklig och kulturell bakgrund som har olika förutsättningar att förstå den information som kommuner delger via sin hemsida. Det är alla samhällsmedborgares demokratiska rättighet att kunna ta del av denna information. LÄS MER