Sökning: "granskningsmall för kvantitativa studier"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden granskningsmall för kvantitativa studier.

 1. 1. Den långvariga rymdvistelsens fysiologiska påverkan på den mänskliga kroppen gällande muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet trots fysisk träning som motåtgärd : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Lindh; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bendensitet; Fysioterapi; Mikrogravitation; Muskelstyrka; Muskelvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som direkt följd av vistelse i mikrogravitation uppstår flertalet fysiologiska förändringar hos rymdfararna. Tidigare studier redovisar reducering av både muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet och än idag finns ingen åtgärd som helt lyckats motverka dessa. Fysisk träning ses dock som ett högst relevant alternativ. LÄS MER

 2. 2. Genusbias i behandling av patienter på sjukhus

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andreas Signorini; Linn Lauridsen; [2020]
  Nyckelord :sexism; behandling; kvinnliga och manliga patienter; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ett genusperspektiv inom medicinsk vetenskap är det vanligt att arbeta med att identifiera tecken på genusbias. Genusbias kan vara mycket[KL1] [LL2]  riskfyllt och kan leda till felaktiga handlingar som har konsekvenser för vård, bemötande och behandling. LÄS MER

 3. 3. Effekt av fysisk aktivitet hos kvinnor med oro och ångest i samband med bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Grundström; Lina Gärdesund; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; fysisk aktivitet; oro; ångest;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, varje dag insjuknar 20 stycken kvinnor. Det är en livsomvälvande sjukdom som kan orsaka oro och ångest, vilket kan leda till svårigheter och rädsla att utföra fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Våga se människan bakom psykossjukdomen : en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Therese Rosander; Ulrika Björnberg Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; erfarenheter; fördomar; psykos; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sverige lever det ca 80.000 personer med psykossjukdom och många av dessa avlider 15-20 år före den genomsnittliga befolkningen pga. somatiska sjukdomar. Vården bör ge lämplig sjukvård och behandla personen med respekt och värdighet. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på postoperativ smärta inom ortopedi : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Wiktoria Musial; Sara Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Musik; Ortopedpatienter; Postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortopedpatienternas postoperativa smärta hanteras och tillfredsställs inte tillräckligt med enbart farmakologisk behandling. Det finns därför en utmaning för sjuksköterskan kring hur den postoperativa smärtan ska hanteras. LÄS MER