Sökning: "granskningsmall för kvantitativa studier"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden granskningsmall för kvantitativa studier.

 1. 1. Konsten att se helheten : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande omvårdnad för patienter med hypertoni inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Henriksson; Sofie Loikas; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; sjuksköterskor; upplevelse; hypertoni; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. I Sverige finns cirka 1,8 miljoner som är drabbade. Orsaken till uppkomst är ofta ohälsosamma levnadsvanor såsom övervikt, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. LÄS MER

 2. 2. Den långvariga rymdvistelsens fysiologiska påverkan på den mänskliga kroppen gällande muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet trots fysisk träning som motåtgärd : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Lindh; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bendensitet; Fysioterapi; Mikrogravitation; Muskelstyrka; Muskelvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som direkt följd av vistelse i mikrogravitation uppstår flertalet fysiologiska förändringar hos rymdfararna. Tidigare studier redovisar reducering av både muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet och än idag finns ingen åtgärd som helt lyckats motverka dessa. Fysisk träning ses dock som ett högst relevant alternativ. LÄS MER

 3. 3. Att minska preoperativ oro hos barn : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Minna Aspelin Hallberg; Emma Kolare; [2021]
  Nyckelord :Preoperativ fas; oro; barn; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukhusvistelse innebär för ett barn många nya, okända situationer, människor och miljöer. Preoperativ oro är vanligt förekommande hos barn och är relaterat till ett sämre postoperativt förlopp med sämre återhämtning. Preoperativ oro innebär även ett ökat lidande för både barn och familj. LÄS MER

 4. 4. Faktorer relaterade till stress och dess hantering, utifrån sjuksköterskors perspektiv på intensivvårdsavdelningar : En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Mosti; Jenny Söderlindh; [2021]
  Nyckelord :coping; intensivvård; stress; stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: en intensivvårdssjuksköterskas (IVA-SSK) vardag är mycket varierande. Arbetet är oftast intensivt, komplext, mångsidigt och arbetstempot är högt. Det ställs krav på IVA-SSK att kunna hantera situationer i en högteknologisk miljö, som ändras snabbt och ta hand om patienter som är svårt sjuka. LÄS MER

 5. 5. Genusbias i behandling av patienter på sjukhus

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andreas Signorini; Linn Lauridsen; [2020]
  Nyckelord :sexism; behandling; kvinnliga och manliga patienter; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ett genusperspektiv inom medicinsk vetenskap är det vanligt att arbeta med att identifiera tecken på genusbias. Genusbias kan vara mycket[KL1] [LL2]  riskfyllt och kan leda till felaktiga handlingar som har konsekvenser för vård, bemötande och behandling. LÄS MER