Sökning: "granskningsmall för kvantitativa studier"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden granskningsmall för kvantitativa studier.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskors arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Moa Gyllin; Meriem Mhenni; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i svensk hälso-och sjukvård. Förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner finns men trots detta drabbas cirka 57.000 patienter varje år med konsekvenser för både individ och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Det är inte svart eller vitt : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linda Danielsson; Ida-Marie Jonsson Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; sjuksköterskor; uppfattningar;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter med svårhanterliga symtom som kan vara svåra att lindra. Vissa patienter önskar att få slippa lidande och i stället få påskynda döden. Dödshjälp är olagligt i Sverige, men i vissa andra länder finns dödshjälp som valmöjlighet. LÄS MER

 3. 3. Höftopererade patienter och konfusion : - sjuksköterskans beredskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Taddao Fagerström; Caroline Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Delirium; fracture; postoperative care; the nurse’s preparedness; older adults; Konfusion; fraktur; postoperativ omvårdnad; sjuksköterskans beredskap; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett övergående akut förvirringstillstånd som många patienter med höftfraktur drabbas av varje år efter att de genomgått en operation. De främsta orsakerna är det kirurgiska traumat, anestesin, smärta, sömnbrist, läkemedel och stress. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ett smygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid är den behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000 människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 5. 5. Transsexuella personer och sjuksköterskor möten i vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Louise Løvetofte; Celin Jensvoll Bogren; [2021]
  Nyckelord :TTranssexuella; bemötande; erfarenhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transsexuella personer upplevde diskrimineringar och transfobi från sjuksköterskor vid hälso- och sjukvårdsbesök. Sjuksköterskors okunskap om transsexualitet gav resultatet att vården varken blev personcentrerad eller jämlik. LÄS MER