Sökning: "granules"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet granules.

 1. 1. Comparison of properties on Orally Disintegrating Tablets (ODTs) produced by direct compression or fluid bed granulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Julia Ahlbom; [2023]
  Nyckelord :Orally disintegrating tablet; fluid bed granulation; disintegration time; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Orally disintegrating tablets (ODTs) is a popular drug delivery system as they dissolve in the mouth, usually within seconds which enables easy medication for patients with problem swallowing. In this thesis properties of ODTs were compared when produced with direct compression of the excipients or the excipients were pretreated to form granules in a fluid bed granulator prior to tableting. LÄS MER

 2. 2. Mikroproportionering av cement : För minskning av koldioxidutsläpp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ahmad Haj Hamido; Majd Eddin Salem; [2023]
  Nyckelord :limestone; concrete; strength; partial substitute.; kalksten; betong; tryckhållfasthet; ersättning för cement.;

  Sammanfattning : This study has investigated the effect of replacing limestone with different percentages of limestone powder (5%, 10% and 15%) using the T KS method on the compressive strength of the mortar. The results have shown that the compressive strength of the mortar has decreased with curing time (at day 14) and with an increase in the proportion of limestone powder, contrary to what has been expected. LÄS MER

 3. 3. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Karl-Anders Wickberg; Mattias Eliasson; [2023]
  Nyckelord :arginin; plantgödsling; aminosyror;

  Sammanfattning : Tillgången på näringsämnen i marken är mycket stort i förhållande till växternas behov, men ändå är näringstillförseln ofta en tillväxtbegränsande faktor för växterna. De näringsämnen som behövs i störst mängd är kväve, som ofta är hårt bundet i svårlösliga kemiska föreningar. LÄS MER

 4. 4. Forest fertilization does not cause any long-term effects on tree growth or vegetation composition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Yixian Chen; [2023]
  Nyckelord :density; ground vegetation; height; stem radial growth; legacy nitrogen effect; soil total N and C N ratio; tree;

  Sammanfattning : Forest fertilization is considered one of the most effective management options to improve forest productivity. In Fennoscandia, nitrogen (N) fertilization has been practiced for over 50 years and is normally added in the form of granules of NH4NO3 at least 15 years prior to the final harvest. LÄS MER

 5. 5. Bärighetsutredning av sekundära ballastmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Axel Johansson; Emin Hogic; [2023]
  Nyckelord :Bärighet; fallviktsmätning; deflektion; SCI; BDI; BCI; sekundära ballastmaterial; tegelkross; betongkross; asfaltgranulat; deflektionsbassäng; passningsräkning; Excel; spårbildning; ytmodul; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Behovet av krossmaterial ökar och i takt med ökande priser på bitumen samt svårigheten att få tag på krossmaterial i städerna så behöver man komma på nya sätt att bygga vägar. Ett sätt att minska mängden krossmaterial och bindemedel som används vid nybyggnation är att nyttja sig av sekundära ballastmaterial, alltså betong- och tegelkross samt asfaltgranulat. LÄS MER