Sökning: "graphic design"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade orden graphic design.

 1. 1. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Joos; [2022]
  Nyckelord :biodiversitet; ekologiska förstärkningsåtgärder; exploatering; förhöjda havsnivåer; förtätning; förlorade landytor; hållbara städer; klimatförändringar; urbanekologi; vattenkvalitet;

  Sammanfattning : Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. LÄS MER

 2. 2. Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Micaela Roos-Larson; Vicktoria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Packaging design; graphic design; gender; norm; gender coding; gender identity; stereotype; gender neutral; Förpackningsdesign; grafisk design; genus; norm; könsnorm; könsidentitet; stereotyp; könsneutral;

  Sammanfattning : Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. LÄS MER

 3. 3. Grafisk visualisering för felsökning i HMI : Hur grafikvisualisering av process kan optimera felsökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Karl Swensson; [2021]
  Nyckelord :Human-machine; interface; PLC; HMI; Människa-maskin; gränssnitt; PLC; HMI;

  Sammanfattning : För att möta dagens kvalitetskrav utan att förlora produktionstid krävs det utöver en redan automatiserad produktion även automatiserade mät- och kvalitetskontroller. På Eberspächer i Nyköping produceras avgasreningssystem till lastbilsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 5. 5. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER