Sökning: "graphical visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden graphical visualization.

 1. 1. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 2. 2. Kriminella Stereotyper : En studie om populärkulturell visualisering av kriminella män i datorspel och hur betraktarens tokning påverkas av attribut och hudfärg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; Diversity; Character Design; Crime; Stereotyper; Mångfald; Karaktärsdesign; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på hur de uppfattas som mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter, och om dessa attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Till undersökningen skapades sex karaktärer designade utefter karaktärer i spelet Grand Theft Auto 5(2013) och studien The Criminal Stereotype (Maclin, 2006). LÄS MER

 3. 3. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Klas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av en relationsdatabas : En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johannes Haglund; Fredrik Tåneland; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore what advantages could be found in using a three-dimensional visualization of a relation-database, rather than a more conventional means of visualization. This comparison needed two visualization-environments with interactivity capabilities, designed to ease handling customer and system relations for the Forestry Solutions department of CGI Gävle. LÄS MER

 5. 5. Survey data visualization in a web environment

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hannes Albinsson; Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Visualization; javascript; web; survey data visualization; data visualization; perception of data; lazy load; chartjs;

  Sammanfattning : Briteback Explore is a service provided by the company Briteback. The service provides a survey tool to its users that allows access to results through the downloading of a comma-separated values (CSV) -file. LÄS MER