Sökning: "grapholearn"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet grapholearn.

 1. 1. Spela för att läsa! En studie om GraphoLearns effekter på avkodningsförmåga hos barn i åldrarna 6 till 7 år

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Louise Pettersson; Sara Roos; [2019]
  Nyckelord :avkodning; phonics; intervention; GraphoLearn; MR; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med studien var att undersöka den phonicsbaserade lärappen GraphoLearns effekter på avkodningsförmågan hos svensktalande barn i tidig läsutveckling. Sekundärt var syftet att undersöka huruvida träning med GraphoLearn kan påverka hjärnstruktur. LÄS MER

 2. 2. Datorbaserad intensiv läsintervention vid avkodningssvårigheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Miranda Tolonen; Linnea Evensen Tranell; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; läsintervention; datorbaserad; Grapholearn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en intensiv läsintervention med det phonicsbaserade datorspelet Grapholearn kunde förbättra avkodningsförmågan hos elever med avkodningssvårigheter. Studien avsåg även se på genomförbarheten och behovet av resurser för att genomföra en intervention med Grapholearn i den svenska skolan. LÄS MER