Sökning: "gratistidning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet gratistidning.

 1. 1. Du är vad dina föräldrar läste? : En komparativ publikstudie om nyhetskonsumtion, politiskt intresse och arvet från föräldrarna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Malin Eirefelt; [2014]
  Nyckelord :Dagstidning; mediearv; uppväxt; kunskapsklyfta; knowledge gap; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker genom djupintervjuer med åtta respondenter att förstå om det finns några skillnader i nyhetsintresse och -konsumtion samt politiskt intresse och engagemang, mellan personer som växte upp i ett hem med och utan dagstidning. Om det uppkommer skillnader som inte går att koppla till om man vuxit upp med eller utan dagstidning ämnar den här uppsatsen också ge svar på vad de skillnaderna då kan bero på och utbildning finns med som möjlig variabel. LÄS MER

 2. 2. Det är ingen rocket science : En varumärkesundersökning av Metro i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anton Dyberg; Totte Taflin; [2012]
  Nyckelord :Metro; free newspaper; brand survey; brand identity; brand associations; brand; customer perceived value; brand positioning; brand equity; brand awareness; Metro; gratistidning; varumärkesundersökning; profil; image; varumärke; customer perceived value; positionering; brand equity; varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to do a brand survey of Metro in Karlstad. The study will originate from the terms ”brand identity” and ”brand associations”, where the brand identity is the organization’s desired view of the brand, and the brand associations define the associations held by the consumers. LÄS MER

 3. 3. Extra! Extra! Read all about it!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Eriksson; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Extra! Extra! Read all about it!Författare Ida ErikssonUppdragsgivare Extra ÖstergötlandKurs Examensarbete i Medie- och KommunikationsvetenskapTermin Vårterminen 2011Handledare Ingela WadbringSidantal 52 sidor inklusive referenser och bilagorAntal ord 19 986 ordSyfte Att undersöka en lokal daglig gratistidnings ställning i sittspridningsområde. Extra Östergötland är mitt case iundersökningen. LÄS MER

 4. 4. Extra Linköping och Norrköping?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadège Mayunga; Kristin Pontén; [2011-02-22]
  Nyckelord :gratistidning; innehållsanalys; nyhetsvärdering; dagstidningar;

  Sammanfattning : Titel Extra Linköping och Norrköping? – En jämförande innehållsanalys av lokalsidorna i Extra Östergötland, Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningarFörfattare Nadège Mayunga och Kristin PonténKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.Termin Höstterminen 2010Syfte Syftet är att undersöka om lokalsidorna i Extra Östergötland skiljer sig innehållsmässig i jämförelse med Norrköpings tidningar och Östgöta Correspondenten. LÄS MER

 5. 5. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Åsa Heurling; Lesse Lovisa; [2011]
  Nyckelord :Grafisk design; Tidskriftsdesign; Livsstilsmagasin för kvinnor; Livsstilsmagasin; Bilaga; Lokaltidning; Folkbladet; Trend;

  Sammanfattning : Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. LÄS MER