Sökning: "gratistidningarna"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet gratistidningarna.

 1. 1. GRATISTIDNINGAR, ETT LJUS I MEDIESKUGGAN? En studie kring gratistidningarnas innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Magnus Edgren; Mattias Rydström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Gratistidningar; lokal journalistik; lokala medier; nyheter; medierna i samhälle; medieskugga;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet, Göteborgs universitetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2015Handledare: Britt BörjessonExaminator: Nicklas HåkanssonAntal ord: 14 482Syfte: Att undersöka hur gratistidningarna kan ses som ett hållbart alternativ för nyhetskonsumtion på orter som saknar redaktion från traditionell dagspressTeori: Medierna i samhället, Local media performance. NyhetsvärderingMetod: Kvalitativ innehållsanalys på 28 utgåvor från 7 tidningar. LÄS MER

 2. 2. Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar-

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Klingberg; [2010-02-25]
  Nyckelord :Nyhetsvärdering; innehållsanalys; validitet;

  Sammanfattning : Titel: Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar.Författare: Anna-Karin KlingbergKurs: Uppsatsarbete 10 p i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistikoch masskommunikation vid Göteborgs universitet. LÄS MER

 3. 3. Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Tobias Hagrenius; [2007]
  Nyckelord :Gratistidningar; Innehållsanalys; Dagstidningar;

  Sammanfattning : Huvudresultaten i undersökningen är att de tre gratistidningarna väljer att profilera sig helt olika. City Göteborg väljer att profilera sig som en gratistidning med lokala nyheter i ett kvällstidning format. PunktSE väljer att profilera sig som en gratistidning med en blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat. LÄS MER

 4. 4. Gratis är gott! : Hur en gratistidning påverkar läsbeteendet till att komplettera eller substituera redan befintliga nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Höglund; Max Althin; [2007]
  Nyckelord :gratistidning; pendlare; Punkt SE; läsbeteende; substitution; cumulation;

  Sammanfattning : Det är framför allt de unga som drar sig till den nya gratistidningen och det är framför allt de som samtidigt i högst utsträckning lämnar de andra äldre gratistidningarna för den nya. 10-20 åringarna tenderar att bli mer nyfikna på kvällstidningarna och vi kan se att en ökad läsning av dessa uppstått. LÄS MER