Sökning: "grav hörselnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden grav hörselnedsättning.

 1. 1. Cochleaimplantat (CI) och musikupplevelse: Orsaker och konsekvenser som kan ha inverkan på upplevelsen av musik. En kvantitativ enkätstudie om CI-användare med postlingual grav hörselnedsättning eller dövhet och deras upplevelse av musik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emanuil Karadzhov; Carl Wikstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Yrkesverksamma med grav hörselnedsättning - påverkan av omgivningens stöd på livskvalitet. - En registerstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Al-Dalal; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: To examine if there is a relationship between quality of life and social support, both from within the workplace and from family, for workers with severe hearing impairment.Method: A retrospective study based of data on 277 patients with severe to profound hearing impairment in The Swedish Quality Register of Severe Hearing Impairment. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos vuxna med postlingualdövhet/grav hörselnedsättning med CI : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Symela Marouki; Cenet Yüce; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 5. 5. KOMBINERAD IPSILATERAL ELEKTRISK OCH AKUSTISK STIMULERING AV INNERÖRAT En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Chen Eriksson; Matilda Höglund; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlear implants; combined electric and acoustic stimlulation; hybrid hearing; residual hearing; hearing loss;

  Sammanfattning : Background:There has previously been a lack of optimal audiological rehabilitation for individuals with severe high-frequency hearing impairment with residual low-frequency hearing. There is now a treatment which combines electric stimulation of the innerear, via a cochlear implant and acoustic stimulation with or without a hearing aid. LÄS MER