Sökning: "grave plantations"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden grave plantations.

 1. 1. Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Cornelia Bäck Silfors; [2019-04-25]
  Nyckelord :Cemetery; grave plantations; summer flower; cultural preservation; kyrkogård; gravplantering; sommarblommor; kulturvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019.... LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen om perenna gravplanteringar hos tre uppländska kyrkogårdsförvaltningar : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhet; Kyrkogård; Perenner; Skötsel; Sommarblommor;

  Sammanfattning : Perenner är på modet och har fått en större roll i planteringar i de offentliga rummen. Deras ekologiska och ekonomiska hållbarhet är god medan sommarblommor är både dyra och mindre bra för miljön. Det har lett till att trädgårdsexperter och forskare föreslår att sommarblommor på just kyrkogårdar ska bytas ut mot perenner. LÄS MER