Sökning: "gravide"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gravide.

 1. 1. Risikovurdering for kromosomavvik : En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Ingvald Aune; [2008]
  Nyckelord :First Trimester Antenatal Screening; Chromosomal Anomalies; Experience; Risk Communication; Prenatal Screening; first trimester antenatal screening; chromosomal anomalies; experience; risk communication; prenatal screening;

  Sammanfattning : Hensikt: Hensikten med studien er å fordype kunnskapen om hvordan gravide kvinner opplever en tidlig ultralydundersøkelse med risikovurdering for kromosomavvik, og hvordan de resonnerer omkring resultatet. Nytteverdien blir å løfte frem denne kunnskapen, og ta den med i den videre debatten omkring dette tema. LÄS MER

 2. 2. Færøske kvinders kostvaner i tredje trimester

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anna Sofía Veyhe; [2006]
  Nyckelord :Dietary Survey; 24 h Recall; Dairy; Food Frequency Questionnaire; Pregnancy; Cross Sectional Survey; Recommendations.; kostundersøgelse; 24 h recall; selvregistreri ng; food frequency questionnaire; gravide; tværsnitsundersøgelse; rekommandationer;

  Sammanfattning : Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvorvidt gravide kvinder på Færøerne fik en kost, som er i overensstemmelse med rekommandationer der foreligger gravide. 148 kvinder deltog i undersøgelsen, hvor der blev gennemført tre 24 h recall og seks selvregistreringer, samt et food frequency qeistionnaire omhandlende de sidste 12 måneder. LÄS MER