Sökning: "graviditetstest"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet graviditetstest.

 1. 1. Vänta barn : Förkroppsligande, materialitet och levd graviditet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Anna Fredholm; [2018]
  Nyckelord :graviditet; fenomenologi; materialitet; kropp; levda erfarenheter; förkroppsligande; materialisering; graviditetstest; ultraljudsundersökning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ett tiotal kvinnors erfarenheter av graviditet i nutid. Studiens syfte är att få kunskap om graviditeten som kulturell process, genom att utforska hur levda erfarenheter formas i relationen mellan kropp och materialitet. LÄS MER

 2. 2. Wicking i en textil kemisk krets : En studie om vätskestyrning i en vävs varp- och väftgarner för applicering i en biosensor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Eklöf; Johanna Fransson; [2017]
  Nyckelord :mikrofluidik; wicking; Lab-on-a-Chip; textil; biosensor;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har en miniatyriseringstrend inom ingenjörsvetenskaperna blivit allt större. Komplexa maskiner eller processer skalas ner till en allt mindre skala. LÄS MER

 3. 3. Ett förlorat ögonblick : Kvinnors upplevelser under IVF-behandlingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Petra Ojala; Emelie Svensson; [2011]
  Nyckelord :IFV; in vitro fertilisering; infertilitet; kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Ungefär vart femte par i fertil ålder drabbas av ofrivillig barnlöshet och många av dem genomgår då in vitro-fertilisering (IVF). Infertilitet och IVF- behandling kan leda till att upplevelsen av sig själv och sitt förhållningssätt till andra förändras och detta kan medföra ett lidande för kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Ungdomstid : Hur ser ungdomarnas livssituation ut idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva Ragnarsson; [2008]
  Nyckelord :Psykoterapi;

  Sammanfattning : Syftet med den enkätstudie som ligger till grund för denna uppsats var att ta reda på hur ungdomarna som kommer till Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna i Västerbotten upplever sin fysiska och psykiska hälsa. Vidare hur deras förhållande till sina föräldrar och andra vuxna ser ut, hur deras alkoholvanor är och vad de anser vara viktigt för att de ska må bra. LÄS MER