Sökning: "gravitational foundation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gravitational foundation.

 1. 1. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 2. 2. The Einstein Field Equations : on semi-Riemannian manifolds, and the Schwarzschild solution

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Rasmus Leijon; [2012]
  Nyckelord :Differential geometry; semi-Riemannian manifolds; Einstein field equations;

  Sammanfattning : Semi-Riemannian manifolds is a subject popular in physics, with applications particularly to modern gravitational theory and electrodynamics. Semi-Riemannian geometry is a branch of differential geometry, similar to Riemannian geometry. LÄS MER