Sökning: "gravplantering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gravplantering.

  1. 1. Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Cornelia Bäck Silfors; [2019-04-25]
    Nyckelord :Cemetery; grave plantations; summer flower; cultural preservation; kyrkogård; gravplantering; sommarblommor; kulturvård;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019.... LÄS MER