Sökning: "gravskick"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet gravskick.

 1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 2. 2. Gravskick i Gotländska Skeppssättningar : En osteologisk analys av kremerade ben

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Sofya Blinova Högberg; [2019]
  Nyckelord :Stone ships; Ship Setting; Bronze Age; Cremated bones; Gotland; Skeppssättningar; skeppssättning; bronsålder; kremerade ben; Gotland; stora bjers; annelund; lilla hoburga;

  Sammanfattning : This thesis will focus on stone ship settings and the burial practice surrounding them. Over 400 stone ships have been found in Gotland but only 70 of them have been studied and even less osteological analyses have been made. LÄS MER

 3. 3. Shifting Memories: Burial Practices and Cultural Interaction in Bronze Age China : A study of the Xiaohe-Gumugou cemeteries in the Tarim Basin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Yunyun Yang; [2019]
  Nyckelord :Burial practice; mortuary rituals; social identities; ancestral memories; the Xiaohe-Gumugou cemeteries; Bronze Age; the Tarim Basin; Begravningsseder; gravritualer; social identitet; släktminnen; Xiaohe-Gumugou gravfälten; bronsåldern; Tarimbäckenet;

  Sammanfattning : This study focuses on the burial practices in the Bronze Age Xiaohe-Gumugou cemeteries, north-west China, in order to understand how people constructed their social identities and delivered the social cognitions through generations. The Xiaohe-Gumugou cemeteries, as the main sites of the Xiaohe cultural horizon, have central roles for the understanding of the formation of the Bronze Age cultural groups and the cultural interactions between the west and the east in the Tarim Basin. LÄS MER

 4. 4. I VÄNTAN PÅ DEN SISTA VILAN - En studie om konflikter, medling och emotioner vid begravning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Annika Andersson; [2018-08-21]
  Nyckelord :begravningslag; medling; skam; sociala band; sorg; tvist;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte består i att undersöka hur medlingsförfarandet vid begravningstvister ser ut i praktiken i två regioner. För att belysa eventuella geografiska skillnader ämnar studien att jämföra de två olika regionernas medlingsförfaranden med varandra. LÄS MER

 5. 5. Knappnålar som gravmarkörer : En studie av knappnålar påträffade i Bunge kyrka år 1971-1972

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jennilie Svensson; [2015]
  Nyckelord :shroud pins; pins; burials; post medieval; early period; church finds; Bunge church; Gotland; archaeology; knappnålar; svepnålar; svepningsnålar; bunge kyrka; gotland; gravskick; kristet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the pins from Bunge church, in order to investigate how what they can tell us about the burials inside the church. During the post medieval and early modern period pins were used to fasten the burial shrouds, and to stabilize the fabric on the inside of the coffin lids. LÄS MER